h

SP Kerkrade wil geen teambuilding, maar verbetering van het politieke proces.

24 april 2015

SP Kerkrade wil geen teambuilding, maar verbetering van het politieke proces.

Er is commotie ontstaan n.a.v. het feit dat SP Kerkrade
niet zou willen meewerken aan teambuilding. En dat klopt.

De SP heeft in oktober een motie ingediend om de democratie in Kerkrade te bevorderen.

Onze motie spreekt Burgemeester Som expliciet aan om als voorzitter van de raad een rol te spelen in het bevorderen van het democratisch proces.

Daarin hebben we gevraagd om een werkgroep samen te stellen uit fractieleden van iedere partij.

We hebben niet gevraagd voor teambuilding of gedragstherapie.

SP Kerkrade wil bevordering van het democratisch proces.

Als voorbeeld (een van de vele) het kunstgrasveld in het PLS stadion.

Het college heeft vorig jaar besloten om een bedrag van 500.000 euro te besteden aan een kunstgrasveld in het Rodastadion.

Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting en de raad kreeg dit als mededeling! Want het college vindt dat zij zelf
hierover mogen beslissen. De Raad krijgt dit alleen medegedeeld.

SP Kerkrade vindt dit niet kunnen. De Raad is het hoogste en controlerende orgaan in de gemeente, niet het college. In een grijs verleden is de financiële verordening aangepast, waardoor het lijkt dat het College dit recht heeft. Dat is echter niet in
overeenstemming met de wet. Wij zullen een voorstel doen om de financiële verordening op dit punt aan te passen, waardoor deze
situatie wordt voorkomen.

We zijn het eens met de stelling dat als zaken niet lekker lopen, je daarover dan de dialoog moet aangaan. Dat is precies wat de SP probeert te doen. Naar
aanleiding van onze motie is het overleg van de fractievoorzitters in januari, gesproken over mogelijke maatregelen.

De SP heeft toen al  aangegeven, dat we niet op zoek zijn naar teambuilding, maar maatregelen willen om het bestuurlijke proces te verbeteren.

SP Kerkrade is zwaar teleurgesteld over het feit dat burgemeester Som aangegeven heeft hiermee aan de slag te willen gaan en nu blijkt dat we afgescheept
wordt met een ludiek avondje met hapje en drankje en nota bene zoiets als teambuilding door een duur extern bureau.

Voorts stellen we vast, dat we ons voorstel deden in oktober 2014 en dat de dag voor teambuilding
in juni is gepland. Kennelijk krijgt dit onderwerp niet de prioriteit die het verdient.

Via onderstaande link kunt u de volledige reactie lezen die we naar burgemeester Som, als zijnde voorzitter van de raad, hebben gestuurd n.a.v. het voorstel tot teambuilding.

Namens SP Kerkrade

Marianne Laumann

 

Reactie toevoegen

U bent hier