h

In de media

Hieronder vindt u al onze media-items.

31 oktober 2014

SP Kerkrade vraagt rem op topsalaris in de zorg

Hiertoe diende SP Kerkrade tijdens de Algemene beschouwingen een motie in. Tot een concreet besluit is het nog niet gekomen, maar de motie wordt wel opnieuw besproken.

Volgens wethouder Jongen (PVDA) zouden de wettelijke mogelijkheden er niet zijn?

Bepaalt de gemeente niet zelf met welke zorginstellingen ze wel of niet in zee gaat?

We nemen aan, dat zodra blijkt dat die wettelijke mogelijkheden er wel zijn, PVDA wethouder Jongen onze motie zeker wil overnemen en er echt werk van gaat maken dat salarissen in de zorg boven de WNT (voorheen Balkenende norm) ook echt worden aangepakt.

Lees verder
30 oktober 2014

Gemeente Kerkrade voorlopig toch geen lening aan van Pol.

Gisteren werden de politieke partijen in Kerkrade het unaniem eens over het feit dat het krediet van € 23,5 miljoen aan van Pol B.V, voor het bouwen van een deel van het centrumplan voorlopig toch niet moet worden verleend.

Eerst moet worden onderzocht of de dagvaarding die van Pol kreegconsequenties heeft voor het centrumplan van Kerkrade. Met name de financiering van het centrumplan is een heet hangijzer.

Lees verder
26 oktober 2014

Politieke onrust in Kerkrade over de dagvaarding van de projectontwikkelaar van het centrumplan Kerkrade Van Pol.

Zoals bekend is van Pol de projectontwikkelaar voor het centrumplan
Kerkrade.

Het feit dat van Pol nu een dagvaardiging heeft zal
ongetwijfeld. ook voor het centrumplan gevolgen hebben.
Volgens het college hoeft dit geen consequenties voor het project centrumplan te hebben. We zijn benieuwd hoe lang ze dit standpunt kunnen
volhouden.

Lees verder
21 oktober 2014

Voor een glaasje water naar je participerende buurman?

Onder aan dit artikel treft u de link aan naar een prima artikel aan van Carin Wevers over afsluiting van water.

Waterafsluiting: Geïnstitutionaliseerde vernedering – uit Blik op hulp.

Lees verder
3 oktober 2014

SP probeert met een motie de verjaring van de mijnschade te stoppen

maar VVD, PVDA en D66 laten de mijnstreek in de kou staan en stemmen tegen deze motie.

 

SP Tweede Kamerlid van Gerwen heeft een motie ingediend om de verjaring van de mijnschade te stoppen. De tekst is hier beneden opgenomen.

 

Deze motie werd gesteund door SP, CDA, Groenlinks, PVV en de PvdD.

 

Ze werd echter verworpen en dus tegengehouden door VVD, PVDA, D66, CU en SGP.

Lees verder
29 september 2014

Raadconferentiedag in Kerkrade niet door de raad gedragen.

De oppositie heeft unaniem
besloten om vandaag niet naar de raadconferentiedag te gaan.

In principe gaat het maar om 2 uurtjes, dus waarom het raadconferentiedag wordt genoemd, is ons al een raadsel.

Laat ik even opheldering geven waarom we niet deelnemen.

 

Lees verder
25 september 2014

Coalitie Kerkrade voor financiering centrumplan.

Van Pol beheer BV heeft de gemeente Kerkrade gevraagd om € 23,5 miljoen krediet te verstrekken omdat de banken weigerden om dit geld te lenen.
Kerkrade moet dit geld zelf ook lenen.

De coalitie in Kerkrade bestaat uit Burgerbelangen, PVDA, VVD, Lokaal
Alternatief en wordt gesteund door de ouderenpartij Kerkrade. Deze
partijen hebben
voor dit voorstel gestemd.

De oppositiepartijen in Kerkrade bestaande uit SP, CDA, Ons Kerkrade en GroenLinks. Deze partijen hebben, met uitzondering van een lid, tegen dit voorstel gestemd.

Hieronder wordt uitgelegd waarom de SP heeft tegengestemd.

Lees verder
13 september 2014

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN AEGON

De door de Limburgse media zo bejubelde overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon stuit op steeds groter verzet
van de oud-mijnwerkers. In de eerste plaats omdat zij hierover nooit zijn geraadpleegd. In de tweede plaats omdat Aegon heeft laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd maar ook niet meer verhoogd zullen worden. Op initiatief van de SP-fractie in de provinciale staten van Limburg spraken de Limburgse statenleden op vrijdag 12 september 2014 over deze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers.

Lees verder
10 september 2014

Er kunnen nog oud- mijnwerkers mee met de bus naar Maastricht.

Aanstaande vrijdag zal in het Provinciale Staten de behandeling plaatsvinden van de overname door Aegon en de bevriezing van de pensioenen van de
oud-mijnwerkers. Wiel Niks zal een toespraak houden in Provinciale staten en de SP zal een motie indienen. U kunt daar bij aanwezig zijn. Het is goed dat daarbij ook oud-mijnwerkers op de publieke tribune zitten.

Lees verder
10 september 2014

SP WIL OVERDRACHT MIJNWERKERSPENSIOENEN ONGEDAAN MAKEN

De SP in Provinciale Staten Limburg en de Tweede Kamer vinden dat de overdracht van het AZL pensioenfonds van 28.000 oud-mijnwerkers naar Aegon ongedaan moet worden gemaakt. De SP zal komende vrijdag tijdens een commissievergadering Provinciale Staten oproepen een gezamenlijke motie in te dienen die de Tweede Kamer en de Minister zal oproepen de deal ongedaan te maken. Tijdens de commissievergadering zal een woordvoerder namens de 28.000 oud-mijnwerkers de Staten toespreken in aanwezigheid van een grote afvaardiging van oud-mijnwerker. Op vragen van de SP in de Tweede Kamer heeft de minister nog geen antwoord gegeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier