h

In de media

Hieronder vindt u al onze media-items.

2 februari 2015

Er is genoeg voor iedereen!

Foto: SP

Er wordt in Nederland, door dit VVD/PVDA kabinet en met hulp van D66, gigantisch bezuinigd op zorg, thuiszorg, sociale zaken, onderwijs en
kinderopvang, jeugdigen met problemen, ouderen en langdurig zieken en mensen met een beperking. Deze bezuinigingen komen voor een groot
deel terecht bij de mensen die het toch al moeilijk hebben.

Lees verder
21 januari 2015

VNO/NCW wil van Nederland één grote onderneming maken

Voorzitter VNO/NCW 'Als we er in Nederland allemaal de schouders onder zetten en onszelf niet steeds 'klein' blijven noemen, dan kan ons land het meest welvarende ter wereld te worden.'


Volgens VNO-NCW-voorzitter is inzet op welvaart engroei noodzaak. En ook haalbaar, als Nederland als onderneming geleid wordt.

Lees verder
13 januari 2015

Roda JC: niet voor € 1 miljoen maar voor € 6,6 miljoen in het rood.

Roda JC verwacht dit seizoen op een tekort van 6,6
miljoen euro uit te komen. Oorzaken: afkoopsommen voor twee trainers
(Ruud Brood en Jon-Dahl Tomasson) en overig personeel dat na de degradatie in mei moest vertrekken, onder wie directeur Marcel van
den Bunder.

SP Kerkrade:

Gisteren in de commissievergadering werd het verzoek van Roda om uitstel van de betaling van de huur van het stadion besproken, toen gingen we nog uit van een begrotingstekort van € 1 miljoen.

Wist de wethouder al van dit gigantische tekort van € 6,6 miljoen vragen wij ons af?

In de Commissievergadering werd daar in elk geval niets van gezegd.

Lees verder
12 december 2014

SP Kerkrade vraagt uw steun voor de voedselbank in Kerkrade.

Foto: L1

Er worden nu veel acties gehouden om voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Dat is een goede zaak. Maar er is meer nodig.

Wat doet de voedselbank?

Op dit moment voorziet de Voedselbank Zuid Limburg wekelijks 500
huishoudens in geheel Zuid-Limburg van een gratis voedselpakket.

Ook in Kerkrade is een distributiepunt van waaruit wekelijks 65 Kerkraadse gezinnen een voedselpakket ontvangen . Kosten (voedsel gratis) ongeveer € 20.000,- per jaar. Daarnaast staan nog enkele
tientallen gezinnen op de wachtlijst die nu nog niet kunnen worden geholpen.

Lees verder
23 november 2014

De waterdragers van Kerkrade.

Het hoge aantal afsluitingen van water in Kerkrade en Heerlen krijgt nu ook  landelijk aandacht.

Lees verder
21 november 2014

SP Kerkrade WAS, IS en BLIJFT tegen dit traject van de Buitenring Parkstad.

De Buitenring Parkstad is een autoweg die de Provincie Limburg wil aanleggen dwars door de stad Kerkrade.

Gaat het College van Kerkrade, ondanks alle verzet
uit het verleden en zonder dat de gemeenteraad een nieuw standpunt heeft ingenomen, nu toch akkoord met de Buitenring?  

In het College zijn de partijen Burgerbelangen, PVDA, VVD, Lokaal Alternatief vertegenwoordigd en het wordt gesteund door de Ouderenpartij Kerkrade.

Gaat dit College akkoord met de Buitenring? 

Lees verder
11 november 2014

Gratis parkeren in Kerkrade?

Het is goed te begrijpen dat de inwoners en de ondernemers gratis parkeren willen in Kerkrade.

Als je ziet hoe het centrum er bij ligt is dat ook goed
verdedigbaar. Jammer dat het college wel geld heeft gereserveerd voor de bouw van het centrum maar niet voor de gevolgen ervan.

Lees verder
31 oktober 2014

In Kerkrade hebben ongeveer 150 gezinnen gebrek aan eten en werd bij 77 gezinnen het water afgesloten.

Komter nu eindelijk een oplossing in zicht? Komt er eindelijk steun voorde voedselbank in Kerkrade? Ja!

De SP heeft maanden geleden al aandacht gevraagd voor de mensen in Kerkrade die gebrek aan eten hebben en de steun aan de voedselbank.

Tot nu toe heeft de gemeente Kerkrade, die zich graag wil laten voorstaanop haar sociaal beleid, gedurende alle voorgaande jaren totaal niets,
geen enkele bijdrage dus, gedaan aan de voedselbank.

Lees verder
31 oktober 2014

Enquête bestrating rondom markt Eygelshoven

In Eygelshoven is door leden van de SP afd. Kerkrade naar aanleiding van vele klachten door bewoners een enquête gehouden over de bestrating van de markt en de omliggende trottoirs. Deze actie werd als zeer welkom onder de geënquêteerden ervaren, want zo werd gezegd:

“eindelijk heeft iemand in de gaten dat dit echt een probleem is”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier