h

In de media

Hieronder vindt u al onze media-items.

23 april 2015

Minister Kamp geeft toe: Na ijlende mijnbouweffecten nog steeds niet voldoende erkend.

Eric Smaling heeft geretweet

Kamp bevestigt in debatje met
@EricSmaling dat na-ijlende mijnbouweffecten nog steeds niet voldoende erkend worden. #Verjaring #Mijnbouwwet

Commentaar SP Kerkrade:

Hoog tijd dat de problemen van de na ijlende effecten van de mijnbouw eindelijk worden aangepakt.

Onbegrijpelijk dat de Minister nog niet heeft ingegrepen om te voorkomen dat mijnschade verjaart. We wachten nog steeds op de uitkomsten van onderzoeken naar Duitse wetgeving!

Lees verder
20 april 2015

SP IN PROVINCIEBESTUUR LIMBURG

Overgenomen vanuit SP Limburg. www.limburg.sp.nl

Lees verder
13 april 2015

Sfeer in raad Kerkrade te slecht voor dagje uit?

In oktober 2014 stelde SP Kerkrade vast dat het democratisch proces in Kerkrade beter moet.

Wij dienden daarover een motie in. Deze motie treft u hieronder aan.

Daaruit blijkt duidelijk ons standpunt over het democratisch proces in Kerkrade, we doen daarin tevens een voorstel om tot verbetering te komen.

Burgemeester Som heeft toegezegd om deze kwestie op te pakken.

Nadien is de situatie, denk aan de besluitvorming over de voedselbank, er niet beter op geworden.

Wij zijn van mening dat besproken moet worden hoe zaken verbeterd kunnen worden en dat we afspraken moeten maken hoe we voortaan met elkaar omgaan.

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen het beste te doen voor de inwoners van Kerkrade. 

Lees verder
27 maart 2015

De 8 (!) nieuwe Statenleden van de SP Limburg zijn geïnstalleerd.

Foto: SP / sp.nl

Donderdag 26 maart werden de 8 (!) nieuwe Statenleden van de SP Limburg geïnstalleerd. Met een helder 'Dat verklaar en beloof ik!' staat de SP
voor haar zaak om zich in Limburg in te zetten voor een stevige sociale agenda.

Lees verder
22 maart 2015

Kerkrade geeft PvdA de rekening.

Foto: SP / sp.nl

De PVDA heeft inderdaad in Kerkrade een groot verlies geleden van 21% van de stemmen naar zo´n 8%, dat is een verlies van 13% en dat is ook erg veel ten opzichte van de rest van Nederland.

De SP won en ging van 13,5% naar 20%. Dat is een winst van 6,5%. Het is dus zeker niet zo, dat elke stem die voor de PVDA verloren ging naar de SP is gegaan. Was het maar waar!

Lees verder
5 maart 2015

SP Kerkrade constateert nog steeds lozingen op de Worm in Eygelshoven.

Foto: Ernst Peters SP Kerkrade / SP Kerkrade

Naar aanleiding van SP vragen is gebleken dat er illegaal werd geloosd op de Anselderbeek. Het College heeft laten weten dat deze lozing inmiddels is gestopt.

Lees verder
25 februari 2015

Gemeente Kerkrade steunt de voedselbank.

Foto: L1

In het verleden werden mensen uit Kerkrade naar de voedselbank verwezen, maar de gemeente gaf nooit een bijdrage hieraan.

De kosten om de mensen van Kerkrade die daarop zijn aangewezen van een voedselpakket te voorzien bedragen ruim € 20.000,-

Sinds de SP weer in de gemeenteraad zit , maart 2014, is er gevraagd voor steun. Ons Kerkrade en GroenLinks hebben ons hierin steeds gesteund.

Na een voortraject van bijna een jaar, is er nu eindelijk beslist om de voedselbank te steunen. Niet de door de drie partijen gevraagde € 20.000,-, maar
omdat de VVD niet verder wilde gaan dan € 5.000, besloten Burgerbelangen, PVDA , Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij dat laatste voorstel te steunen en het voorstel van SP, Ons Kerkrade en GroenLinks van € 20.000,- dus niet te steunen.

Lees verder
25 februari 2015

SP Kerkrade afdelingskrant

Foto: SP / sp.nl

Gemeente Kerkrade stelt verkeerde prioriteiten!

Lees de SP Afdelingskrant!

Lees verder
22 februari 2015

SP Kerkrade wijkenquête. Er is genoeg voor iedereen.

Foto: SP

Daarom pleit de SP voor het invoeren van een Miljonairsbelasting. Elke procent
extra belasting over het vermogen voor miljonairs zal ruim € 3 miljard extra belastinginkomsten opleveren.

Lees verder
12 februari 2015

Steun voor de voedselbank?

Foto: L1

Hier leest u een goed artikel over honger en schaamte. Het lezen meer dan waard, het neemt u mee naar de hongerwinter
en gaarkeukens en laat zien dat deze situaties in ons welvarende Nederland ook weer de kop opsteken.

Lees hier het artikel:

http://blikophulp.nl/vernederende-instituties-ii-de-voedselbank/

Commentaar van SP Kerkrade op bovenstaand artikel:  

In Kerkrade zijn er ook mensen, die van de bewindvoerder geen leefgeld meer krijgen en dus totaal niets hebben om voedsel te kopen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier