h

SP Kerkrade: Voor de mensen die nog twijfelen aan onze uitspraak dat dit College in Kerkrade een uitermate rechtse en neo-liberale koers vaart:

26 juni 2015

SP Kerkrade: Voor de mensen die nog twijfelen aan onze uitspraak dat dit College in Kerkrade een uitermate rechtse en neo-liberale koers vaart:

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering 24 juni 2015 verscheen dit juichbericht op

Twitter van de VVD naar aanleiding van de raadsvergadering:

VVD Kirchroa: Voorjaarsnota goedgekeurd, Wtcg regeling inkomensonafhankelijk én
elke zondag winkels rodaboulevard open!

Men vergeet erbij te schrijven dat de voorjaarsnota alleen door hun eigen partijen zijn goedgekeurd en dus helemaal niet door de oppositie!

Evenals de regeling CER/Wtcg.

Het SP voorstel, mede ingediend door OK en GL, om de gelden gedeeltelijk
inkomensafhankelijk te maken, waardoor de mensen chronisch zieken/gehandicapten met een laag inkomen iets extra’s krijgen,
werd door Burgerbelangen, VVD, Lokaal Alternatief en de gedoogpartij
Ouderenpartij Kerkrade weggestemd.

Hun redenatie is:

Iedereen evenveel, ook als je miljonair bent.

De SP, Ons Kerkrade en GroenLinks wilden iedereen € 90 geven en de rest besteden aan
mensen met een inkomen onder de € 25.000,- . Nu krijgt iedereen die
drie jaar zijn eigen risico heeft gebruikt € 125,- en gaan de chronisch zieken met een laag inkomen er dit jaar honderden euro's op
achteruit, omdat zij geen WTCG bijdrage meer ontvangen.

De regering heeft
gemeenten hiervoor een budget ter beschikking gesteld met de volgende
opdracht:

De regering wil van een
ongerichte compensatie via de Wtcg en CER naar een vorm van
ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie
van burgers, door een combinatie van de fiscale regeling specifieke
zorgkosten en gemeentelijk maatwerk.

Deze Kerkraadse regeling
om iedereen dan maar € 125,- te geven, is lekker makkelijk, maar voldoet daar in elk geval niet aan. Het is steun geven aan een beleid dat de mensen met de laagste inkomens nog meer dupeert.

 

Maar het kan nog erger:

In de voorjaarsnota is er € 1,5 miljoen ontrokken aan de reservering sociaal domein die was bedoeld om de pijn van de bezuinigingen van dit VVD/PVDA kabinet te
verzachten.

Dit geld wordt nu aan stenen en asfalt uitgegeven. Alleen SP, Ons Kerkrade en GroenLinks steunden het voorstel om dit bedrag aan de reserve sociaal domein te
onttrekken niet.

Let wel, in de voorjaarsnota zijn de bedragen van de gigantische bezuinigingen van
het VVD/PVDA beleid op de sociale zekerheid uit de meicirculaire nog niet verwerkt.

Deze zullen de inwoners van Kerkrade keihard treffen en toch stemt men in om € 1,5
miljoen aan de reserve sociaal domein te onttrekken.

Wie hebben het college gesteund om dit geld te onttrekken aan het sociale domein en te gebruiken voor stenen?

De voltallige coalitie, bestaande uit Burgerbelangen, PVDA, VVD, Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij Kerkrade als gedoogpartijtje, 1 zetel.

En vaak, zo ook deze keer gesteund door het CDA uit de oppositie.

Deze partijen zouden zich eens mogen afvragen als de VVD zo juicht, of het verstandig is in Kerkrade om de oren te laten hangen naar het VVD standpunt.

Kerkrade heeft immers samen met Heerlen en Pekela het laagste gezinsinkomen van Nederland heeft. Heerlen daarentegen is ondanks dit feit de afgelopen 2 jaar
achter elkaar uitgeroepen tot sociaalste stad van Nederland.

Hier zijn we als SP trots op.

Nota bene: de VVD heeft 2 zetels in de raad, maar door toedoen van Burgerbelangen toch een wethouder.

Zou dit echt in het belang
zijn van de mensen die op Burgerbelangen hebben gestemd?

SP standpunt:
Wij kiezen met 100% sociaal voor een linkse koers. Mensen zijn belangrijker dan stenen en asfalt.

Er is genoeg voor iedereen, dat weten we zeker.

Maar dan moet er een andere koers gevaren worden, ook in Kerkrade.

SP Kerkrade: Marianne
Laumann, Huub Quaedflieg en John Krewinkel.

Reactie toevoegen

U bent hier