h

Roda JC financieel nog steeds in zwaar weer.

3 juli 2015

Roda JC financieel nog steeds in zwaar weer.

In januari gaf Roda aan dat zij de huur van het stadion niet konden betalen. Ze vroegen de gemeente (eigenaar stadion) om uitstel.

Van uitstel komt zeker geen afstel zei wethouder Schneider toen nog.

Dat uitstel werd verleend met de afspraak dat Roda in elk geval €50.000,- per maand zou overmaken en in juni 2015 inzicht zou geven in de financiële situatie van Roda en ook dat Roda in juni met een voorstel zou komen hoe de achterstallige betalingen zouden worden
ingelopen.

Maandag 29 juni kwam de commissie van de gemeenteraad bij elkaar om de plannen van Roda te vernemen. Verbijsterend was het dat de Directeur Wim
Collard, in gezelschap van Hessel Meijer, lid van de Raad van Commissarissen van Roda, kwam vertellen, dat hij:

  • geeninzicht wilde geven in de financiële situatie

  • geen enkel voorstel had om de achterstanden in te lopen

  • wilde praten om een oplossing voor de problemen te vinden.

U leest
het goed: Roda wenste tegen de gemaakte afspraken in, geen inzicht te verschaffen in de financiële
situatie.

De dag er voor was, nota bene, de begroting van Roda naar de KNVB gezonden. Het inzicht is er dus wel, maar Roda wenste die gegevens niet op tafel te leggen. Wederom niets meer en niets minder dan een brutale
schoffering van de gemeente door Roda. De KNVB kreeg de cijfers wel.
Daarvoor heeft men wel blijkbaar respect.

Een voorstel voor het wegwerken van de achterstanden was er niet.

Na flink doorvragen bleek dat Roda ook in de toekomst grote problemen zal hebben om de huur te betalen. Daarna werd in het geheim achter gesloten gesproken over de toekomst van Roda.

SP is van mening dat de gemeente in het verleden al te veel en wellicht onverantwoorde financiële verplichtingen op zich heeft genomen voor Roda. Als Roda dan ook nog het lef heeft om te zeggen dat ze ook in de toekomst problemen hebben om de huur te betalen en vervolgens zelfs geen inzicht wenst te geven in de cijfers, dan is de grens van het acceptabele toch bereikt.

Voor alle duidelijkheid:

De kostenvan het door Roda gebouwde en door de gemeente overgenomen stadion bedragen €1,1 miljoen per jaar.

Afspraak is dat Roda jaarlijks €800.000,- huur betaald.

Alles watRoda minder dan €1,1 miljoen betaald moeten de burgers van Kerkrade betalen.

Let wel: Kerkrade behoort tot de drie gemeenten in Nederland met het laagste gezinsinkomen!

We begrijpen dat een commercieel bedrijf zoals BVO Roda probeert de kosten zoveel te drukken en ook dat ze proberen een lagere huur te betalen. In dit geval is een lagere huur weliswaar een kostenbesparing voor Roda, maar de lasten van de besparing worden
wel volledig doorgeschoven ter betaling door de burgers van Kerkrade.
Elke euro die Roda niet betaald moet in dit geval worden opgehoest door alle inwoners van Kerkrade.

Het CDA
Kerkrade heeft al een voorstel gedaan om de huur van Roda te verlagen tot €600.000,- .

Dat wil zeggen in het meest positieve geval, dat Roda wel de huur op tijd betaald, moet de Kerkraadse bevolking in dat geval elk jaar € 500.000,- bijleggen aan Roda. (Weet u het nog: voor de voedselbank kon dit College en het CDA nog niet de voor Kerkrade benodigde €20.000,- per jaar missen)

De SP isvan mening dat de gesprekken over een oplossing voor Roda in alle openbaarheid moeten worden gevoerd. De burgers van Kerkrade mogen en
moeten weten met welke voorstellen de club komt.

Feit is in elk geval:

  • dat er in het verleden naar onze mening door de gemeente al onverantwoord grote verplichtingen zijn aangegaan.

  • dat Roda haar verplichtingen telkens weer niet nakomt en dan aanklopt bij de gemeente.

  • datRoda geen openheid van zaken wenst te geven, aangeeft in de toekomstweer problemen te hebben de huur te betalen en wil praten overnieuwe oplossingen.

Feit is ook dat Roda jaar in jaar uit meer geld blijft uitgeven dan binnenkomt. Dit moet een keer spaak lopen.

Mocht het spaak lopen, dan ligt dat niet aan de gemeente Kerkrade die kan weigeren om geen geld meer in een bodemloze put te werpen, maar uitsluitend aan het feit dat Roda jaar in jaar uit meer geld uitgeeft
dan binnenkomt.

Onderstaand
een citaat uit een artikel uit de telegraaf van 2 juni 2015.

Met
de snelle rentree in de eredivisie schiet de begroting van Roda JC
ruim drie miljoen euro omhoog: van 6,2 miljoen euro naar 9,5 miljoen
euro. Waar Van Peppen spreekt van drastische veranderingen binnen de
selectie, zegt algemeen directeur Wim Collard niet van plan te zijn
de selectie rigoureus te gaan wijzigen
nu
er meer geld beschikbaar is. „We moeten gerichte aankopen doen.
Onze ploeg heeft bijvoorbeeld een scorende spits nodig”
,
aldus Collard, die met technisch manager Louis Coolen in gesprek gaat
over een langer verblijf.

 

Hoezo geen inzicht in de cijfers en hoezo geen geld voor de huur?

Daar laten we het voorlopig bij, maar de SP realiseert zich wel dat er zit om de belangen van de burgers van Kerkrade te behartigen en niet alleen die van Roda.

SP
Kerkrade: Marianne Laumann, Huub Quaedflieg en John Krewinkel.

Lees ook
het onderstaande artikel: Link artkel:

http://www.1limburg.nl/roda-jc-financieel-nog-steeds-zwaar-weer?utm_source=facebook_1limburg&utm_medium=social_media&utm_campaign=facebook_clicks

 

Reactie toevoegen

U bent hier