h

Is het Center Court (€ 36 miljoen) al aanbesteed door college Kerkrade zonder definitieve besluitvorming van de gemeenteraad?

11 mei 2018

Is het Center Court (€ 36 miljoen) al aanbesteed door college Kerkrade zonder definitieve besluitvorming van de gemeenteraad?

De meerderheid van de gemeenteraad heeft vorig jaar toestemming gegeven om de grond voor het Centre Court (bewegings- en gezondheidsboulevard) aan te kopen en heeft € 1 miljoen ter beschikking gesteld voor een vooronderzoek naar het, naar verwachting, € 36 miljoen kostende Centre Court.  De SP heeft toen tegen dit besluit gestemd en heeft nu op 30 april al aanvullende vragen gesteld. Onze argumenten om toen tegen te stemmen en ook de nu door ons aan het college gestelde schriftelijke vragen, treft u hieronder aan.

Belangrijke argumenten om tegen de aankoop van de grond en het vooronderzoek te stemmen waren onder andere:

  • Dat het om de gezondheid en meer beweging van de inwoners te bevorderen niet nodig is om nieuwe gebouwen neer te zetten. Dit zou zelfs zonder gebouwen, voor een klein deel van de kosten, kunnen.
  • Dat men faciliteiten (o.a. Sporthal Kerkrade west ) uit de wijken weghaalt en naar het centrum verplaatst.
  • Dat Kerkrade nu al meer dan € 100 miljoen heeft geleend.
  • Dat Kerkrade geen geld heeft om dit project te betalen, maar het benodigde geld bovenop de € 100 miljoen weer volledig moet lenen met als gevolg jaarlijks weer extra miljoenen kosten (rente en aflossing). Dit geld zouden we ten goede kunnen laten komen aan de inwoners van Kerkrade.
  • Dat in het het rapport van Montesquieu over het Center Court staat (en we citeren): ‘Het plan en zijn vele aspecten is pretentieus, maar gelijk ook zeer vaag, vol met ongewisheden en mogelijke risico’s.‘  Daar is de SP-fractie het mee eens. Desondanks heeft het college zonder de raad nadere informatie te verstrekken de bouw en exploitatie van dit plan al aanbesteed, onder voorwaarde dat de raad nog moet instemmen. Hebben we in Kerkrade eigenlijk kog wel een gemeenteraad nodig vragen we ons dan af.
  • Dat er nog geen concreet exploitatieplan is, maar dat nu wel al bekend is dat de exploitatie van zwembad en sporthal jaarlijks een tekort van meer dan € 1 miljoen per jaar zal bedragen (waarschijnlijk ruim meer!)
  • Dat men hoopt op vele miljoenen subsidie, maar dat daarover nog geen enkele toezegging bij de raad bekend is.
  • Dat de exploitatie van een zwembad in Nederland (afgezien van vakantieparken) bijna niet lukt zonder (soms grote) verliezen. Bedenk tevens dat zowel Landgraaf als Heerlen (50 meter bad) een nieuw zwembad gaan bouwen.
  • Dat de slechte financiële situatie van Kerkrade er nu al toe leidt dat er stevig bezuinigd moet worden op voorzieningen voor de mensen die dat nodig hebben.

Desondanks stemde de meerderheid van de raad voor het voorstel om de grond alvast aan te kopen en € 1 miljoen ter beschikking te stellen voor vooronderonderzoek.

In de voorlaatste besluitenlijst van het “oude” college van maart 2018 lazen we tot onze grote verbazing, dat het college het Center Court al heeft aanbesteed onder voorwaarde dat de nieuwe gemeenteraad hiermee instemt.

We hebben jarenlang gewezen op de niet rooskleurige financiële situatie van Kerkrade. Dat werd steeds ontkend. In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie lezen we echter dat er inderdaad nu al moet worden bezuinigd op voorzieningen voor de mensen. En verder lezen we dat de coalitie toch het Center Court wil realiseren waardoor er door de kosten van dit project jaarlijks nog miljoenen extra bezuinigd moeten worden (rente, aflossing en exploitatietekorten).

Onze stelling dat men bezuinigt op voorzieningen voor mensen en het geld uitgeeft aan stenen, blijft overeind.  

Wij zeggen nog steeds: eerst mensen dan stenen!

De SP heeft al al op 30 april schriftelijke vragen gesteld aan het college over het Center Court.

Deze vragen treft u hieronder aan.

Reacties

Welke project ontwikkelaar heeft de boel omgekocht ?

BURGER-BELANGEN word verleden tijd . Partij gaat verder onder de naam , C B . CENTRUM-BELANGEN .

Het is toch wel handig van dit gemeentebestuur. Een gemeente met zoveel schulden is niet aantrekkelijk voor Heerlen om in te lijven. Kerkrade met schulden blijft dan wel zelfstandig.

Reactie toevoegen

U bent hier