h

OZB belasting in Kerkrade wordt met 10% verhoogd. SP motie tegen deze verhoging van tafel geveegd.

7 december 2018

OZB belasting in Kerkrade wordt met 10% verhoogd. SP motie tegen deze verhoging van tafel geveegd.

Foto: Jos Piefer

OZB verhoging per 1 januari 2019 met 5% en daar komt dan per 1 januari 2020 weer 5% bovenop. De inwoners van Kerkrade zullen hierdoor in 2019 € 500.000,- en vanaf 2020 elk jaar € 1 miljoen EXTRA aan OZB belasting moeten ophoesten. SP Kerkrade heeft een motie ingediend tegen de enorme verhoging van de OZB belasting. Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief waren tegen motie. waardoor de verhoging van de OZB belasting doorgaat. Ons Kerkrade,  Ouderenpartij Kerkrade en natuurlijk de SP steunden de motie wel, maar de meerderheid was tegen deze motie en dus is de motie verworpen. De motie van SP Kerkrade treft u onder het artikel aan.

Tamelijk vreemd is dat deze verhoging van de OZB werd opgenomen in de najaarsnota. Ga je akkoord met de najaarsnota, dan ben je het ook eens met deze extra OZB-verhoging. Dat is niet gebruikelijk. In de najaarsnota waar het gaat over het Centercourt staat de volgende passage:

“In deze Najaarsnota is voor de jaren 2019 en 2020 voorzien in een extra verhoging van de OZB. Zulks met de bedoeling om ruimte te creëren voor investeringen in de stad als het gaat om majeure projecten. Een bijdrage aan genoemd project, zulks onder voorwaarde dat de provincie, IBA en mogelijk derde investeerders voor het alsdan ontstane tekort garant zullen staan. Bovenstaande bijdrage van de gemeente zou binnen een dergelijke bestemming passen.”

Dat is wollig en verhullend taalgebruik voor: “We willen deze verhoging van de OZB met 10% gebruiken om het Centercourt te financieren.”

Daarnaar gevraagd, gaf wethouder Bejas (CDA) aan, dat de stevige verhoging van de OZB nodig was om het begrotingstekort voor het jaar 2019 en 2020 te dekken. Naar onze mening laat de eerder aangehaalde passage uit de najaarsnota echter geen ruimte voor een andere uitleg.

Verder is er de onzekere situatie rond Roda. Wethouder Bejas heeft in de vergadering laten dat als Roda omvalt de gemeente meteen € 19,3 miljoen op tafel moet leggen en dan per direct een art 12 gemeente wordt. De vraag is of je met een dergelijke dreiging boven je hoofd wel zoveel geld moet uitgeven voor een luxe project Centercourt van € 42,5 miljoen, dat niet echt nodig is.

Het is nog maar zeer de vraag of het Centercourt wel door kan gaan. Daarvoor moet de Provincie €15 miljoen bijdragen. Het is nog totaal onduidelijk of de Provincie deze bijdrage wil doen. Bovendien is het nog maar de vraag of Kerkrade gezien de financiële situatie naast de bijdrage van de Provincie zelf ook nog eens € 15 miljoen op tafel kan leggen. En daarvoor moeten we dan nu al de OZB met 10% verhogen?

SP Kerkrade is tegen deze stevige extra lastenverzwaring voor de inwoners van Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhoging van de OZB uit de najaarsnota te halen. De motie kunt u hieronder lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier