h

SP Kerkrade is vooralsnog tegen het ongeveer € 39 miljoen kostende Center Courtplan.

21 april 2017

SP Kerkrade is vooralsnog tegen het ongeveer € 39 miljoen kostende Center Courtplan.

Deze week moest besloten worden,  om als opstapje voor het € 36 miljoen kosten Centercourt plan (bewegings- en gezondheidsboulevard),  alvast € 3 miljoen beschikbaar te stellen.  € 2,1 miljoen voor aankoop van de gronden en € 1 miljoen om het plan verder uit te werken.  De SP wil echter eerst meer zicht hebben op de financiële situatie van de gemeente Kerkrade. Als blijkt dat het voor Kerkrade niet haalbaar is om dit plan van € 39 miljoen en de daaraan gekoppelde jaarlijkse kosten van enkele miljoenen per jaar te betalen , dan is er minstens 1 miljoen verspild. Binnen enkele maanden worden de nieuwe gegevens over de financiële stand van zaken verwacht. Daarom stelden wij voor, om die eerst af te wachten alvorens ons opnieuw in een tientallen miljoenen kostend financieel avontuur te storten.  Het plan ligt er al enige jaren, het is niet nodig om nu hals over kop met dit plan in te stemmen.

De SP wil eerst de voorjaarsnota afwachten, omdat daar de financiële situatie van Kerkrade zichtbaar wordt. Deze verwachten we in juni.

De meerderheid van de raad heeft echter reeds ingestemd. In 2015 (de cijfers over 2016 komen binnenkort) heeft de overheid ruim 30% op de WMO bezuinigd, de gemeente Kerkrade heeft daar bovenop nog eens € 3 miljoen extra op de WMO bezuinigd. Dat is evenveel als de € 3 miljoen die nu ter beschikking wordt gesteld als voorbereiding op het Centercourtplan, dat naar schatting uiteindelijk € 39 miljoen zou gaan kosten.

Uit de bijdrage van onze Fractievoorzitter Marianne Laumann:

In het rapport van Montesquieu over het Center Court staat (en ik citeer): ‘Het plan en zijn vele aspecten is pretentieus, maar gelijk ook zeer vaag, vol met ongewisheden en mogelijke risico’s.‘ En daar is de SP-fractie het mee eens. Voor ons ligt een raadsvoorstel waarmee we de eerste stappen zetten naar een forse investering van 36 miljoen.

Het enige dat we zeker weten is dat het college vandaag instemming vraagt voor een bedrag van 3,1 miljoen en dat het uiteindelijk om een plan gaat van 36 miljoen met een jaarlijks exploitatietekort voor de gemeente van 1,1 miljoen. Verder is alles vaag en onduidelijk.

Het is een mooi plan. Pretentieus en groots. Een plan, waar van het college zegt dat we uit moeten gaan van wensen en níet van financiën. Maar zo gemakkelijk wil de SP zich hier niet van af maken. Te meer niet omdat het college, zelfs voor de 3,1 miljoen die zij vandaag van de raad vraagt, geen enkele financiële dekking aan geeft. Hoe deze miljoenen betaald worden merken wij als raad later wel, namelijk  in de voorjaarsnota.

En dat baart ons grote zorgen.

Wat we zeker weten, is dat bij de voorjaarsnota de financiering van 8 miljoen van het cultuurcluster versleuteld moet worden en daar bovenop de financiering van deze 3 miljoen.  Hoe en ten koste van wat? Dat weet deze raad niet.

Lees hieronder de volledige argumentatie en inbreng van Marianne Laumann:

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier