h

SP Kerkrade kritisch over €36 miljoen kostende Center Court plan.

8 april 2017

SP Kerkrade kritisch over €36 miljoen kostende Center Court plan.

Het College van Kerkrade heeft plannen voorgelegd voor het ontwikkelen van een gezondheid en bewegingsboulevard in het centrum van Kerkrade. De SP is nog niet overtuigd,  lees hieronder waarom.

Er wordt nu gevraagd om akkoord te gaan de aankoop van de grond (€ 2 miljoen) en een voorbereidingskrediet om de plannen uit te werken (€ 1 miljoen).   Om  daar een afgewogen besluit over te kunnen nemen, is het van belang om op hoofdlijnen ook zicht te hebben op de financiële consequenties en haalbaarheid van het totale plan, dat naar verwachting € 36 miljoen gaat kosten. Mocht het totale plan onhaalbaar blijken, dan is minimaal opnieuw € 1 miljoen weggegooid. Dus moet nu ook gekeken worden of het haalbaar en zinvol is om in Kerkrade een investering te doen van minimaal € 36 miljoen. In een gezondheidsboulevard.

Het is goed om plannen te ontwikkelen om meer bewegen en gezondheid zeker in Kerkrade te bevorderen. Maar of dit plan daarvoor de juiste oplossing is? Daarvoor moet het haalbaar en zeker ook betaalbaar zijn.

Heeft Kerkrade dit geld? Nee, ook dit geld moet weer worden geleend. Bovenop de meer dan € 50 miljoen die de laatste 5 jaar (elk jaar € 10 miljoen of meer!) is geleend, het Essent geld is al grotendeels uitgegeven, en nog steeds is niet aangeven hoe de € 8 miljoen van cultuurcluster (waartoe in december 2016 is besloten, wordt opgehoest. De Campus die al bijna vijf jaar leeg staat ook nog in de boeken voor € 8 miljoen.  Ja, ook dit geld kan Kerkrade waarschijnlijk weer lenen. Maar zoals we allen weten, lenen kost veel geld, ook als de rente laag is.  

De stelling van het college is: Het zal er voor zorgen dat mensen in Kerkrade meer bewegen en het zal hun gezondheid ten goede komen? Maar is dat goed onderzocht. Met andere woorden, hoeveel het waarschijnlijk zal kosten is bekend, maar wat levert het exact op?

Waarom wordt bijvoorbeeld het plan uit 2015 niet opnieuw opgepakt? Dit was een goed plan en het kostte ± 10 miljoen.  Het hele plan is begonnen met plannen voor de renovatie van sportpark Kaalheide. Die renovatie is noodzakelijk en moet op korte termijn ter hand worden genomen. Dat zal ongetwijfeld ook de nodige miljoenen kosten. Die renovatie van Kaalheide zit echter niet in dit plan. Dus die plannen en vooral die rekening komt nog.

Er is de laatste jaren in Kerkrade enorm bezuinigd. De bezuinigingen werden gerealiseerd binnen de sociale voorzieningen (met name o.a de WMO en op welzijn.  Het plan Center court zal uiteindelijk gedurende 20 tot 30 jaar enkele miljoenen per jaar gaan kosten. Die jaarlijkse kosten zullen weer moeten leiden tot nieuwe bezuinigingen. U mag raden waar die worden gerealiseerd.

Als we het College mogen geloven is dit project uniek in Nederland en zullen andere gemeenten naar Kerkrade komen om die plannen wellicht over te nemen. Kerkrade is weer het middelpunt van het universum! Dan rijst bij ons toch de vraag: ”Is Kerkrade nu zo goed ………of zijn er andere redenen waarom dit nog nergens is gerealiseerd.  Goed om daar eens over na te denken.

Heeft dit plan met grote ambities en enorme kosten de juiste Kerkraadse maat?

De afgesloten leningen in Kerkrade lopen steeds verder op. Kerkrade zal hieraan de komende 30 jaar miljoenen per jaar kwijt zijn. Naar de burgers wordt met een beschuldigende vinger gewezen als ze schulden maken………….

Een gezondheidsboulevard van € 36 miljoen in een stad van 47.000 inwoners, die qua inkomen tot de allerarmsten in Nederland behoren? De jaarlijkse kosten hiervan schatten wij in op € 3 tot € 4 miljoen per jaar. We hebben veel vragen over de haalbaarheid. Zouden in Kerkrade geen andere prioriteiten moeten zijn? Je kunt je geld maar een keer uitgeven. 

Wij zijn nog niet overtuigd  van de noodzaak voor dit plan…..

Als die jaarlijkse miljoenen die dit plan  gaat kosten voor Kerkrade kennelijk betaalbaar zijn voor de gemeente, kan iemand ons dan vertellen waarom al die zware bezuinigingen de afgelopen jaren nodig waren?

Hier vragen van SP Kerkrade aan het college:

Reacties

Geachte dames en heren, ik zou het fijn vinden wanneer de bezuinigingen op de WMO worden herzien zodat mensen die hulpmiddelen nodig hebben, waaronder mijn man, geen jaar hoeven te wachten op het vernieuwen van die hulpmiddelen zodat ze onveilig onderweg moeten zijn.
center court klinkt leuk, maar is het noodzakelijk?

De ouderen zullen hooguit komen kijken, Kerkrade heeft een hele hoge vergrijzing. Die ouderen komen dan met de rollator. Of wordt dit weer een project waar B en W zich op de borst wil kloppen en om de lintjes door te knippen ?

Ik kan dit niet rijmen, een Center Court, dat moet komen ten koste van de gezondheid van de burger vóór de burger. Want het is zeker dat weer bezuinigd moet worden bij WMO. Want ergens anders is er moeilijk iets te halen

Ons college van wethouders en de big spender Jos S(t)om leiden aan een enorme geldingsdrang op het gebied van het realiseren van projecten die elke inwoner van Kerkrade in de toekomst veel geld gaat kosten. Schijnbaar willen ze in de geschiedenisboeken komen te staan onder het kopje : Dat kan niet waar zijn! Ik denk dat ik de programma makers eens een uitnodiging ga sturen om hier eens een onderzoek naar te laden doen. Krijgen ze vast en zeker een hele uitzending mee vol. Tip voor de SP: mobiliseer de onwetende burgers van Kerkrade en begin een actie tegen deze ``bestuurders´´.

Reactie toevoegen

U bent hier