h

Huurverlaging of bevriezing van de huur? Doe nu de check.

11 april 2020

Huurverlaging of bevriezing van de huur? Doe nu de check.

Foto: SP

Binnenkort valt de brief voor de huurverhoging waarschijnlijk weer in uw brievenbus. Vanaf 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid om in sommige situaties huurverlaging of huurbevriezing te krijgen. Soms komt u zelfs nog in aanmerking voor huurbevriezing als uw inkomen minder is dan €43.500,-. Of u mogelijk in aanmerking komt, kunt u hieronder in de schema’s zelf bepalen. Wij baseren ons op de gegevens van de Woonbond. Komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing?  Dan kunt u ons een e-mail sturen en wij helpen u verder. Wij hopen op een goede uitkomst voor u. (Dit artikel is uitsluitend  van toepassing  als u een woning huurt van een woningcorporatie.)

Reden: In 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Daarin maakten ze afspraken over een gematigde jaarlijkse huurstijging en over huurbevriezing/huurverlaging. Helaas wilden de koepels van particuliere verhuurders en institutionele beleggers niet meedoen met die afspraken. Daarom geldt dit uitsluitend  als u een woning huurt van een woningcorporatie.

Woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) kunnen lokaal of regionaal ook eigen afspraken maken over specifiek maatwerk. Ook in dat geval gelden deze regels niet. Daar dit afhankelijk is van de woningcorporatie waar u uw woning van huurt, moeten wij een voorbehoud maken en daarom schrijven we mogelijk.

Wanneer kunt u aanvragen?  

De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. 

Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. 

Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet U aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste verhuurders is dat per 1 juli. 

We hebben ons uiterste best gedaan om u zo zorgvuldig mogelijk te informeren. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijk aanvaarden voor mogelijke onjuistheden of onjuiste uitkomsten!

Er zijn drie schema’s, afhankelijk van het aantal personen in uw woning. Afhankelijk van het aantal personen kijkt u  welk schema op u van toepassing is en vervolgens doorloopt u dit schema. Komt u uit bij mogelijke huurbevriezing of mogelijke huurverlaging  stuur dan een mail naar kerkrade@sp.nl  en vraag om een voorbeeldbrief. Mocht u vragen hebben of mocht u er niet uitkomen, laat ons dat dan via e-mail weten.

Mocht u na het lezen van het voor u geldende schema van mening zijn dat u in aanmerking komt voor huurverlaging of bevriezing en uw woningcorporatie is van mening dat dat niet zo is, dan horen wij dat graag. 

Hieronder de schema’s. Er kan maar één schema voor u van toepassing zijn!!! Maak de juiste keuze.

Wij hopen op een voor u gunstige uitkomst.

Namens SP Kerkrade: Marianne Laumann, Jos Piefer en Carin Wevers.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EENPERSOONSHUISHOUDEN

Foto: SP

OF

Foto: SP

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TWEEPERSOONSHUISHOUDEN

Foto: SP
OF

Foto: SP

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DRIEPERSOONSHUISHOUDEN (of meer)

Foto: SP
OF

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier