h

Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties

11 oktober 2018

Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties

Foto: SP

De Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties tegen de bezuinigingsacties die Kerkrade wil gaan doorvoeren. We zijn het niet eens met het afschaffen van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en willen dat dit wordt teruggedraaid. Waarom we NU starten met acties en ook hoe we dat gaan doen leggen we hieronder uit.

We zijn we het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dat nog steeds niet van tafel is gehaald, om alle bezuinigingen (ook de toekomstige) uit het sociaal domein (voorzieningen voor mensen) te halen. Het college gaf eerder aan dat er in 2019 zo’n € 4,3 miljoen euro PER JAAR moet worden bezuinigd. Deze week werd bekend dat het tekort in het sociale domein in 2021 maar liefst ruim € 7 miljoen gaat bedragen. 

Er is gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigingen in het sociaal domein. In het rapport ”Grip op de toekomst” zijn 24 concrete voorstellen opgesomd. Als die worden doorgevoerd zal er sprake zijn van een ware kaalslag in het sociaal domein.  Zelfs als al deze voorstellen worden overgenomen dan is de besparing maximaal ongeveer € 4,5 miljoen. 

De Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade (ASVK) is van mening dat er eerst buiten het sociaal domein naar bezuinigingen moet worden gekeken en pas als die mogelijkheden zijn uitgeput, binnen het sociaal domein.
We hebben getracht om voor 1 oktober met het college in gesprek te gaan. Dat is niet gelukt. Wel is er eind van de maand een gesprek ingepland. Reden waarom we nu hebben besloten om acties op te starten. 

Gevraagd was om de bezuinigingsplannen in oktober op de agenda van de commissie te plaatsen. Het presidium heeft besloten om voor haar moverende redenen (wat een dooddoener), daaraan geen gevolg te willen geven.
We constateren, dat het college vooraf met niemand over de bezuinigingsplannen van gedachten wil wisselen. Noch met de betrokken organisaties (o.a. Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade en FNV) noch met de politieke partijen. Men wil er gewoon  niet vooraf over praten.
Het resultaat zal zijn, dat er eind oktober een dictaat aan bezuinigingsvoorstellen wordt voor gelegd. Dit zijn de collegeplannen. Daar mag iedereen die dat wil ja tegen zeggen en ben je het er niet mee eens, dan is het jammer want wij hebben de meerderheid. 

Daar de toenmalige coalitie van Burgerbelangen, PvdA, VVD en Lokaal Alternatief al vorig jaar heeft besloten om alle bezuinigingen uit het sociaal domein te halen en daardoor het afschaffen van de WTCG gelden ook al dit jaar mee is begonnen, hebben we er weinig vertrouwen in, dat de bezuinigingen in Kerkrade op een sociaal verantwoorde manier worden doorgevoerd.
Wij willen door onze acties laten zien, dat de inwoners van Kerkrade begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar dat dat op een sociaal verantwoorde manier gaat gebeuren. 

Wilt u ook dat het afschaffen van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt teruggedraaid en bent u ook van mening dat er eerst buiten het sociaal domein moet worden gekeken naar mogelijke bezuinigingen en pas als die mogelijkheden zijn uitgeput, binnen het sociale domein? Steun dan onze acties.
We beginnen met de inwoners van Kerkrade te informeren over mogelijke bezuinigingsplannen.  Daarnaast hebben we mooie posters laten maken. We vragen iedereen om deze achter hun raam te hangen zodat in Kerkrade zichtbaar wordt, dat mensen het niet eens zijn met de gang van zaken:
-    het afschaffen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en
-    de te verwachten kaalslag bij de voorzieningen voor mensen
Het ophangen van de poster is een kleine moeite . Maar het is wel een belangrijk signaal naar het college, dat mensen het met deze gang van zaken niet eens zijn en willen dat er op meer sociaal verantwoorde manier wordt bezuinigd.
Iedereen kan door het ophangen van deze poster zijn ongenoegen laten blijken.
Flyer en poster kunt u downloaden. Zie de te downloaden bestanden onderaan dit artikel. Hier vindt u ook het rapport “Grip op de toekomst” waarin de bezuinigingsvoorstellen staan.

Reacties

Schandallig wij hebben een kind met douwncindroom dat die 125 euro weg valt is al erg gernoeg. Maar dat het mantelzorg compliment Van 200 euro naar 50euro gaat is ook niet normaal heb ik het nog niet over de andere bezuinigen.... Waar is die gemr mee bezig dat ze. Zelf maar inleveren.

Reactie toevoegen

U bent hier