h

SP Kerkrade vraagt College B&W inzet voor huurbevriezing

28 april 2020

SP Kerkrade vraagt College B&W inzet voor huurbevriezing

Foto: SP

Iedereen heeft recht op een betaalbaar, kwalitatief goed huis. De huidige corona- crisis dreigt ook een wooncrisis te worden of die te versterken. Een huurverhoging zal grote groepen Kerkradenaren hard raken. Woningcorporaties versturen op dit moment brieven waarin ze een verhoging van de huren aankondigen. SP Kerkrade vindt dat ongepast en onrechtvaardig.

Zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat de vorige (economische) crisis heeft geleid tot een extra belasting: de verhuurdersheffing.

We weten dat de woningverenigingen verantwoordelijk zijn voor het huurbeleid en niet het bestuur van Kerkrade.

Maar het bestuur van Kerkrade heeft wel de plicht om voor de inwoners op te komen m.b.t. welzijn en veiligheid.

Daarom heeft de fractie SP Kerkrade de volgende vragen:

  1. Bent u het met de SP-fractie eens dat de huidige corona-crisis een enorme wissel trekt op veel Kerkradenaren, doordat ze hun baan verliezen of dreigen te verliezen, er in inkomsten op achteruit gaan en/of daardoor de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kunnen knopen?
  2. Bent u het met de SP-fractie eens dat de oproep vanuit het kabinet, maar ook vanuit uw college, tot het op elkaar letten, het er voor elkaar zijn en het solidair zijn met elkaar, ook geldt voor woningcorporaties? 
  3. Vindt u het getuigen van tactvol handelen dat (de meeste) woningcorporaties er juist nu tóch voor kiezen om hun huurders een brief te sturen met daarin de aankondiging van een huurverhoging per 1 juli a.s.?
  4. Vindt u ook dat een huurverhoging op dít moment zal leiden tot een opeenstapeling van problemen bij huurders omdat het water hen al tot de lippen staat? 
  5. Vorig jaar kon de helft van de Nederlandse huurders de huur amper betalen. Hoe luiden de cijfers t.a.v. huurachterstanden en betalingsproblemen in Kerkrade? 
  6. Deelt u de opvatting dat de Kerkraadse huurders niet tot de categorie met de spreekwoordelijk ‘breedste schouders’ behoren en een huurverhoging in de komende tijd extra hard aankomt? 
  7. Bent u bereid om vanuit de gemeente Kerkrade bij de bestuurders van deze corporaties te pleiten om op z’n minst te komen tot een bevriezing, 0% huurverhoging of een verlaging van de huur? Zo nee, waarom niet? 

Namens SP Kerkrade,

Marianne Laumann

Jos Piefer

Carin Wevers

 

Reactie toevoegen

U bent hier