h

Marianne Laumann wil dat mensen die niet zelf hun rollator in de bus kunnen zetten toch vervoerd worden.

30 mei 2020

Marianne Laumann wil dat mensen die niet zelf hun rollator in de bus kunnen zetten toch vervoerd worden.

Foto: SP

In het kader van Covid-19 zijn maatregelen getroffen. Een van de maatregelen is dat Omnibuzz geen mensen meer vervoert die niet zelf hun rollator in de bus kunnen zetten. Marianne Laumann is van mening dat deze kwetsbare mensen toch vervoerd moeten kunnen worden en dat dit probleem oplosbaar moet zijn.

Marianne Laumann wijst er op dat het vaak kwetsbare mensen betreft, soms ook van zeer hoge leeftijd. Als deze mensen niet meer vervoerd kunnen worden neemt hun eenzaamheid toe.

Zij is van mening, dat als een chauffeur conform de regels met ontsmettingsmiddelen moeten werken en deze bij zich heeft, dat het dan toch ook mogelijk moet zijn om de handvaten van een rollator te ontsmetten en deze zoals voorheen in de bus te zetten.

Wij hopen dat de wethouder via Omnibuzz, alsnog met een oplossing komt.

U kunt de korte video van de bijdrage van Marianne Laumann hier bekijken:

https://youtu.be/dXM4Jm1XhPE

 

Reactie toevoegen

U bent hier