h

SP Kerkrade wil verhuurdersheffing van tafel.

30 april 2020

SP Kerkrade wil verhuurdersheffing van tafel.

Foto: SP

SP Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen. Naast de verhuurdersheffing moeten woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen, zoals vennootschapsbelasting. Deze financiële maatregelen, die de woningverenigingen aan het Rijk moet afdragen, gelijk staan aan ± 2.5 a 3 maanden huur per huishouden. De verhuurdersheffing heeft negatieve effecten heeft voor de woningvoorraad en werkt negatief voor de mogelijkheden van de woningcorporaties in het algemeen. Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen.

Nederland is het enige land in de EU dat ten koste van de huurders en het klimaat op deze manier verdient aan de sociale volkshuisvesting.

Huurders door deze maatregel nadelige financiële consequenties ondervinden, door het niet uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en de (sociale) woningbouw of door verhoging van de huren.

Deze motie namens Kerkrade ter kennis te brengen van de minister voor milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie Aedes, alsmede de gemeenteraden in Nederlandse gemeenten.

Namens SP Kerkrade:

Marianne Laumann

Carin Wevers

Jos Piefer

De motie kunt u hier lezen:

Reactie toevoegen

U bent hier