h

College en Coalitie Kerkrade weigeren opnieuw om afgepakte tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten terug te geven.

5 december 2018

College en Coalitie Kerkrade weigeren opnieuw om afgepakte tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten terug te geven.

Foto: J.Piefer

Daarmee is Kerkrade de enige gemeente in de wijde omtrek die deze tegemoetkoming niet meer aan haar inwoners betaalt. Tijdens de raadsvergadering is een motie ingediend met het voorstel om de afgepakte tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten weer te betalen. Het geld ervoor is er, ook in Kerkrade.  Een andere keuze is mogelijk. Het college van Kerkrade en de volksvertegenwoordigers van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief peinzen hier echter niet over. Zij geven dit geld liever aan  nieuwe `majeure` projecten uit.

De reden voor deze motie was dat Kerkrade nog steeds elk jaar ruim €850.000,- van de overheid hiervoor krijgt. Dat is ruim voldoende om deze tegemoetkoming van €125 per jaar voor 6700 mensen te betalen.

Tevens kreeg Kerkrade onlangs  in november €1,4 miljoen extra van de overheid voor tekorten bij voorzieningen voor mensen (sociaal domein) op te vangen.

Kerkrade heeft dus voldoende geld om deze tegemoetkoming uit te betalen.

Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief kozen er voor om wél door te gaan met het project Centercourt (€42,5 miljoen) en daarvoor in deze vergadering alvast weer € 1 miljoen voorbereidingskosten uit te geven. Mocht de Provincie straks geen € 15 miljoen gaan bijdragen (en die kans is aanwezig)  dan is dit geld weggegooid.

Bovendien besloten deze partijen ook nog eens om, naast Centercourt dat de gemeente minimaal € 15 miljoen gaat kosten, nog eens ruim € 7 miljoen aan nieuwe projecten uit te geven. Het zal duidelijk zijn, dat Kerkrade deze miljoenen niet heeft en volledig zal moeten lenen. Kennelijk beseft men nog onvoldoende dat ook al is de rente laag, dat al dit geleende geld ook weer terug betaald moet worden.

Verder besloot Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD om de OZB belasting met 10% te verhogen, waardoor er meer dan 1 miljoen euro jaarlijks extra aan belasting wordt binnengehaald.

De grote projecten moeten kennelijk ten koste van alles doorgaan. Voor Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief voldoende reden om tegen deze motie te stemmen en daardoor de mensen die het hard nodig hebben de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten af te pakken, ondanks het feit dat er ook in Kerkrade geld voor is. Maar deze partijen kiezen er voor om dit geld liever aan andere zaken te besteden en deze 6700 mensen in de kou te laten staan.

125 euro afpakken van 6700 mensen die het hard nodig hebben, maar wel miljoenen uitgeven aan majeure projecten. Het zijn politieke keuzes, die wél aangeven waar deze partijen voor staan.

Wij zouden andere keuzes maken.  Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief kiezen voor stenen, wij voor mensen. 

Hieronder kunt u de tekst van de motie lezen.

Reacties

Dat het schandalig is,staat buiten kijf. Maar wat mij echt heel veel zorgen baart: onze eigen gemeente luistert niet meer naar zijn eigen inwoners, maar kiest liever voor schone schijn....terwijl het juist de inwoners zijn die een gemeente maken.....waar gaat dit toch allemaal naar toe? Wat hebben de wethouders er voor belang bij om niet voor hun gemeenschap te zorgen? Dat snap ik echt niet.....

Ik ben benieuwd hoe dit nu verder gaat. Blijft het bij die ene protest bijeenkomst of gaan we nu echt en zonodig langdurig actie voeren ??
Het gezegde en spreekwoord heet : De aanhouder wint.
Nu stoppen met actie voeren betekend het verlies nemen en daarop hoopt deze coalitie.

Reactie toevoegen

U bent hier