h

Manifestatie tegen bezuinigingsplannen in Kerkrade op 13 november

8 november 2018

Manifestatie tegen bezuinigingsplannen in Kerkrade op 13 november

Foto: SP

Op 13 november organiseert de Alliantie Sociaal Verzet een manifestatie tegen de bezuinigingsplannen in Kerkrade.  Deze manifestatie zal plaatsvinden rond het oude raadhuis in het centrum van Kerkrade en zal om 13.00 uur starten. We verwachten dat de bijeenkomst rond 14.00 uur is afgelopen.  Iedereen die onze standpunten deelt is daarbij welkom. We komen bij elkaar bij de op het Martin Buberplein. We hopen dat ook u aanwezig wilt zijn.

De Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade is een samenwerkingsverband van drie vakbonden (FNV, CNV en KBO)  en vier Kerkraadse politieke partijen (SP Kerkrade, Ons Kerkrade, Ouderenpartij Kerkrade en GroenLinks Kerkrade).

Zoals wellicht bekend trekt het college en de meerderheid van de gemeenteraad, coalitie zich tot nu toe weinig aan van de vele protesten tegen het afschaffen van de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten. Bovendien gaat men nu ook nog eens € 1,6 miljoen bezuinigen op voorzieningen voor mensen, binnen het sociaal domein dus.

Wij begrijpen dat er in Kerkrade, gezien de kwetsbare financiële positie, bezuinigd moet worden. College en coalitie weigeren tot nu toe echter telkens weer, om ook buiten het sociaal domein naar bezuinigingen te kijken. Ook daar liggen vele bezuinigingsmogelijkheden.

Men heeft de ambtelijke werkgroep die de bezuinigingsvoorstellen moest voorbereiden uitdrukkelijk opgedragen om uitsluitend te kijken naar bezuinigingen binnen het sociale domein. Bezuigingen daarbuiten moesten uitdrukkelijk buiten schot blijven. Dat vinden wij niet kunnen. Bezuinigingen: ja, maar dan wel met een afgewogen pakket, dat niet alleen de voorzieningen voor mensen (sociaal domein) raakt, maar ook de mogelijkheden daarbuiten benut. Moeten we bijvoorbeeld zo veel geld uitgeven evenementen of kan dat ook een tandje minder?   Mensen gaan voor stenen en ook voor feestjes.

De Alliantie is van mening, dat zeker in een gemeente als Kerkrade  met een historisch zwakke sociaal economische structuur, goede sociale voorzieningen zeer noodzakelijk zijn. Teveel bezuinigingen in  het sociale domein tasten deze voorzieningen aan.

Daarom hebben we de volgende concrete uitgangspunten opgesteld:

1. Besluit afschaffen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, moet worden teruggedraaid.

2. Bezuinigingen dienen bij voorkeur buiten het sociaal domein plaats te vinden.

Tevens willen we graag wijzen op onze petitie hierover, die inmiddels meer dan 1300 keer digitaal is getekend en  meer dan 700 schriftelijke steunbetuigingen heeft gekregen.  U kunt de petitie nog steeds tekenen. Daarbij kunt u ook, als u dat wilt, een voorbeeldbrief downloaden waarmee u  uw ongenoegen bij de gemeente kunt kenbaar maken.

De petitie en voorbeeldbrief is te vinden via: https://tegemoetkominginkerkrade.petities.nl/

Verder ontving de gemeente Kerkrade , maar liefst meer dan 500 protestbrieven van boze inwoners.  Dat is uniek in deze gemeente. Mensen klimmen niet gauw in de pen en zeker niet om te protesteren bij de gemeente.

Reactie toevoegen

U bent hier