h

Golfbaanplannen Rolduc vanonder het stof vandaan

13 augustus 2018

Golfbaanplannen Rolduc vanonder het stof vandaan

Foto: Frank Verdel

Initiatiefnemers zoeken publiciteit.Wat al langere tijd sluimerde is nu realiteit: de initiatiefnemers van de golfbaan hebben hun aloude plannen nieuw leven ingeblazen en gepresenteerd aan de pers. In de Limburger staat een artikel onder de noemer ‘Plannen Golfbaan Rolduc nog springlevend’.

Vorig jaar haalde de gemeente de golfbaan uit het bestemmingsplan buitengebied omdat noodzakelijke informatie ontbrak Klaarblijkelijk hebben de initiatiefnemers hun huiswerk gedaan en zullen ze zich spoedig wenden tot de gemeente. Maar Kerkrade zit helemaal niet te wachten op een golfbaan bij Rolduc en de SP vreest dat met het realiseren van de plannen het rijksmonument Rolduc onherstelbaar wordt beschadigd.

‘Heilig’ doel
In het artikel citeert de krant Fred Sochacki, één van de initiatiefnemers: ‘Het heilige doel, dat we iets willen betekenen voor Rolduc, is onveranderd.’ Ondertussen is bekend dat Rolduc niet meer in de rode cijfers verkeert en er geen financiële noodzaak meer is om landerijen op te offeren ten gunste van een geldelijke impuls. En het gebruik van het woord heilig is in dit verband opmerkelijk: in het aanleggen van een golfbaan voor een select groepje kapitaalkrachtigen een heilig doel zien bewijst dat het CDA (waar de heer Sochacki lid van is) de c van christelijk vervangt door de c van commercieel. Het doet denken aan het bijbelverhaal van de wisselaars in de tempel van Jeruzalem die door Jezus resoluut op hun nummer werden gezet. Een eeuwenoud kloostercomplex omvormen tot speeltje van het kapitaal laat zien dat deze bijbelpassage nog altijd actueel is.

Werkgroep
Afgelopen jaar heeft de Werkgroep ‘Waarom Golfbaan Rolduc?’ het verzet tegen de golfbaan gemobiliseerd en hun acties hebben bijgedragen tot het inzicht bij de gemeente dat een golfbaan bij Rolduc een slecht idee is. De natuur- en cultuurhistorische waarde van het abdijcomplex Rolduc is in het geding als ter plekke een golfbaan wordt aangelegd. In de ingediende plannen zullen het hertenparkje, de kleine vijvers in het parkje en de eerste visvijver bij de golfbaan betrokken worden, het beschermde gebied Frauensief wordt ingesloten en een gedeelte van de holle weg bij het berenbos wordt opgeofferd. Kortom: ontoelaatbare schade!

Nu de initiatiefnemers de media hebben gevonden, zal de SP het thema golfbaan weer op de politieke agenda plaatsen. De nieuwe coalitie heeft bij aantreden in het voorjaar bij de presentatie van het akkoord gesproken over het majeure project Rolduc. Nadere uitwerking werd niet gegeven, maar nu blijkt dat er mogelijk de aanleg van een golfbaan werd bedoeld. Let wel, de SP heeft niets tegen de aanleg van een golfbaan, maar wel tegen de aantasting van het kostbare gebied rondom Rolduc. Indien deze golfbaan bij het eeuwenoude klooster wordt gerealiseerd dan zal het gebied voorgoed verstoord worden en zal spoedig blijken dat er hier sprake is van een groots project onder de noemer farce majeure.

Foto van Frank Verdel: Stoppelveld nabij Rolduc. Een beeld dat elke zomer mag terugkeren.

Reacties

Het is werkelijk niet te geloven wat er zich te Kerkrade afspeelt! Hopelijk kan de SP opnieuw een dijk opwerpen om het tij te keren! Dit mag absoluut niet gebeuren! Ik heb het idee dat de middeleeuwse aristocratie terug is in Kerkrade! Die coalitie is dat wel een coalitie? Of is het verkapte vorm van machtswellustige graaiers?

Reactie toevoegen

U bent hier