h

Verkiezingsprogramma SP Kerkrade en de kandidatenlijst.

23 januari 2018

Verkiezingsprogramma SP Kerkrade en de kandidatenlijst.

Foto: SP

Mensen in plaats van stenen. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. In ons verkiezingsprogramma schetsen we hoe wij de toekomst van Kerkrade zien. Hoe wij aankijken tegen de huidige situatie in Kerkrade en vooral onze concrete en sociale verbetervoorstellen voor Kerkrade. Stem SP, voor jezelf, voor elkaar, voor Kerkrade.

Kerkrade moet een stad zijn waar het goed leven is. Een stad met betaalbare woningen, met voldoende werk en scholingsmogelijkheden. Een stad waar mensen die niet (of niet geheel)  zelfstandig kunnen functioneren geholpen worden.  Een stad met aandacht voor sport, gezondheid en cultuur.  Een stad waar de winkels kunnen gedijen, die toeristen weten te vinden  en waar het goed toeven is. Om maar een aantal punten te noemen.

Maar als we kijken naar de praktijk zien we dat we op veel punten erg ver van dit toekomstbeeld verwijderd zijn.  De coalitiepartijen (Burgerbelangen, PVDA, VVD, Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij Kerkrade) doen er alles aan om de schone schijn in Kerkrade hoog te houden.  Men schetst steeds een beeld alsof we wereldprestaties leveren in Kerkrade. En dat we een voorbeeld voor de rest van het land zijn.  In werkelijkheid scoren we in landelijke lijstjes op veel punten schrikbarend slecht. Kerkrade heeft al decennia lang structureel veel te weinig arbeidsplaatsen en heeft mede daardoor te veel WW- en bijstandsuitkeringen om maar enkele zaken te noemen. Daarnaast zijn er de laatste jaren zoveel miljoenen uitgegeven aan  stenen (alleen al het centrumplan kost meer dan €45 miljoen)  dat er na de verkiezingen vele miljoenen per jaar moeten worden bezuinigd op voorzieningen voor mensen. Het geld werd uitgegeven aan stenen en er wordt bezuinigd op voorzieningen voor mensen.

De zittende coalitiepartijen die nu al tientallen jaren aan het roer staan in Kerkrade hebben geen structurele oplossingen weten te bereiken.  De SP wil dat het roer omgaat en dat de problemen worden aangepakt. Dit  zal niet van vandaag op morgen kunnen.

In ons verkiezingsprogramma vindt u concrete punten voor een betere toekomst voor Kerkrade.

Laat uw stem niet verloren gaan. Ga in elk geval stemmen.

Helpt u ons om een betere toekomst voor Kerkrade te realiseren? Wij hopen op uw steun.

Het is tijd voor verandering in Kerkrade, het is tijd voor meer SP.

Reacties

Go for it Marianne, succes....

Mijn stem hebben jullie al.

Reactie toevoegen

U bent hier