h

Kerkrade met haar plannen voor o.a. een golfbaan, blijkt de op één na armste gemeenten van Nederland te zijn.

6 november 2016

Kerkrade met haar plannen voor o.a. een golfbaan, blijkt de op één na armste gemeenten van Nederland te zijn.

In Nederland zijn de inkomensverschillen relatief klein. Toch zit er een flink gat tussen de rijkste en de armste gemeenten. Voor het Financiële Plaatje dook RTL Z in de cijfers (zie link onder aan het artikel). Een alarmerend bericht. Je zou verwachten dat de gemeente Kerkrade er dan ook alles aan doet om de bewoners te ondersteunen. In de gemeente Kerkrade is de laatste jaren met geld gesmeten, maar niet ten behoeve van de inkomsten van de burgers. De begrotingen worden elk jaar sluitend gemaakt door de reserves in snel tempo aan te spreken. Vorig jaar werd binnen enkele weken maar liefst € 10 miljoen verlies geleden op aan en verkoop van panden voor het nieuwe centrumplan. Meer dan € 1 miljoen werd uitgegeven voor nieuwe straatstenen in het centrum omdat die mooier zouden zijn en het Hertenpark opknappen tot Stadspark voor €675.000,-. Dan hebben we het nog niet over honderdduizenden euro's kostende evenementen die men telkens weer in het Centrum organiseert. Alleen al bij het optreden van Guido's Orchestra werd door Kerkrade € 100.000,- bijgelegd. De reserves nemen in snel tempo af, de werkeloosheid in Kerkrade loopt ook nu nog elk jaar hoger op. Veel gezinnen in Kerkrade moeten rondkomen van ongeveer € 30,- tot € 50,- per week. Velen staat het water tot aan de lippen.  Op welzijnsinstellingen moet € 3 miljoen worden bezuinigd.

Hoog tijd dat de coalitie in Kerkrade, die nu al vele jaren aan de macht is, hun verantwoording nemen en minder investeren in stenen en meer in mensen, zoals de SP ook al jaren vraagt. In plaats daarvan zien we naast het kostbare centrumplan (bouwen voor leegstand?, zijn biep en Theater op deze manier nog rendabel te maken?)  nog meer grote projecten opduiken waarvan nut en noodzaak en vooral haalbaarheid nog niet zijn aangetoond.  Een mooi voorbeeld zijn de plannen voor de aanleg van een golfbaan in de,  op een na, armste gemeente van Nederland. Dat geeft aan hoe ver het college in Kerkrade afstaat van de werkelijkheid.  De situatie in Kerkrade wordt in financieel opzicht elk jaar slechter en het College blijft maar roepen welke fantastische resultaten ze boeken. Ze geven zelfs gemeenschapsgeld uit om een film over hun vermeende geweldige beleid te laten maken. Maar zoals de SP al vaker opmerkte mooie en gladde praatjes veranderen de feiten niet. Dat blijkt ook nu weer uit deze cijfers. Natuurlijk moet je niet onnodig somberen, maar de kop in het zand steken voor de problemen zoals nu in Kerkrade gebeurt helpt niet om de problemen aan te pakken en op te lossen.

De armste twee gemeenten van Nederland liggen in Limburg, dat trouwens als provincie op de derde plek van laagste inkomens staat. In Heerlen ligt het besteedbaar inkomen door de bank genomen op 28.300 euro. Minder dan de helft van wat men in Rozendaal uit kan geven.

Kerkrade doet het met 28.500 euro niet veel beter. De Limburgse plaatsen worden op de voet gevolgd door Groningen, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Hoogezand-Sappemeer (allemaal in het Noorden van het land).

Jan Rath, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, noemt de economie als hoofdoorzaak van de armoede in deze gemeenten. "Geen bedrijf dat zich in deze gebieden wil vestigen. Er treedt hierdoor een soort sneeuwbaleffect op: "Geen werk, geen mensen. In een dunbevolkt gebied valt ook de draagvlak van de middenstand weg. Wie het zich vervolgens kan veroorloven trekt weg en jongeren gaan elders studeren en keren niet meer terug."

We zijn trots op Kerkade, maar niet op het rechtse, neo-liberale beleid van dit College van Burgerbelangen, PVDA, VVD, Lokaal Alternatief en gedoger Ouderenpartij Kerkrade.

Minder investeren in stenen en meer aandacht voor de vele problemen van de mensen in Kerkrade, dat is wat er nodig is in Kerkade.

Hoog tijd voor verandering. Hoog tijd voor meer SP in Kerkrade.

 Zie ook:

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/hier-wonen-de-rijkste-mensen-van-nede...

Reacties

Geachte SP

Ik deel geheel jullie standpunt. Wat mij persoonlijk erg steekt is het Plan Golfbaan Rolduc. Een super uniek stukje natuur wegvagen voor een sport voor een handje vol mensen. Bijvoorbeeld het waterrijk gebied de "Vrouwenzijp" aan de Grensstraat, dat zelfs door Waterschap Limburg als een gebied wordt aangemerkt met een "Specifiek Ecologische Functie" mag toch niet zomaar worden overgenomen voor recriatief genoegen. Iedere dag overlast door spelende leden en het getik tegen golfballen, het dagelijkse geluid van grasmaaiers die ieder sprietje gras tot op een milimeter naukeurig kortwieken. Gemeente Kerkrade: maak hier geen Golfbaan van we hebben er al meer dan genoeg in een omtrek van 30km. Een stukje natuur dat uiterst waardevol is voor onze kinderen en hun kinderen.

SP:
Mijn STEM hebben jullie in iedergaval ! Ik ben jullie dankbaar voor elke tip om het plan Golfbaan Rolduc te stoppen. Wellicht is er een actiegroep of instantie die men kan raadplegen ?

Ga zo door en blijf kritische vragen stellen !!

Met vriendelijke groet,

Lou Paffen (jr.)

Teken de petitie hier !!!

www.petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade?locale=nl

ik hoop dat Rolduc met zijn kostbare natuur voor ons en de volgende generaties behouden blijft.Het getuigd van respectloosheid om zo met onze geschiedenis en natuur om te gaan.!! een Golfbaan betekend verstoring van de aanwezige flora en fauna. een klap in het gezicht van de kerkradenaar. SP voorkom dit.!

Reactie toevoegen

U bent hier