h

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg operationeel.

14 januari 2016

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg operationeel.

Foto: SP

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg opgericht.

Voorzitter is de heer mr. Jan de Wit, voormalig SP lid van de Eerste en Tweede Kamer. De Stichting neemt verzoeken om een schadevergoeding in behandeling mits sprake is van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van wonen in het geding is. De Stichting heeft daarvoor een schaderegeling opgesteld met procedures en criteria voor een correcte afwikkeling van een verzoek tot schadevergoeding.

SP Kerkrade is blij dat deze eerste stap nu gerealiseerd is. Minister Kamp kwam in mei 2014 naar Limburg om de schade met eigen ogen te zien. Hij stelde 1 miljoen euro ter beschikking onder voorwaarde dat de overheidsorganen (gemeenten en provincie) ook 1 miljoen ter beschikking zouden stellen. Daar werd een hele tijd geen overeenstemming over bereikt.

SP gedeputeerde Daan Prevoo wist bij zijn aantreden een doorbraak te bereiken, door de provincie een deel te laten betalen en de rest voor de betreffende gemeente voor te financieren. Uiteindelijk betaald de betreffende gemeente 25% van de totale kosten.

Er wordt al jaren onderzoek verricht naar de mijn(water)schade door het Staatstoezicht op de Mijnen. Het huidige onderzoek zou eind 2015 zijn afgerond, maar de resultaten zijn niet eerder dan medio 2016 te verwachten. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over onder andere de omvang van de schade en de maatregelen die genomen kunnen worden.

De mijnen zijn ruim 40 jaar geleden gesloten. Mede door het in 1994 stilzetten van de pompen die het mijnwater wegpompten worden nu pas schadegevallen zichtbaar. Opvallend zijn het grote aantal schadegevallen dat de laatste jaren zichtbaar zijn geworden. De mijnschade dreigt, onder andere door een wetswijziging in 2002, te verjaren. Daan Prevoo heeft opdracht gegeven een rechtszaak hierover voor te bereiden. In Duitsland bijvoorbeeld heeft de Staat een eeuwigdurende aansprakelijkheid.

Het kan niet zo zijn dat de overheid jarenlang de vruchten heeft geplukt van de mijnindustrie, en nu de mensen met schade, waar zij part noch deel aan hebben gehad, in de kou laat staan.

SP Kerkrade zal zich blijven inzetten voor een oplossing voor dit probleem, zowel binnen als buiten Kerkrade.

Op de site van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade treft u alle informatie aan.

De link treft u onder het artikel aan.

http://http://limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2016/Januari_2016/Stic...

Reactie toevoegen

U bent hier