h

Sinds 23 april heeft de gemeente Kerkrade wel een nieuw college, maar nog lang geen nieuw beleid

13 mei 2014

Sinds 23 april heeft de gemeente Kerkrade wel een nieuw college, maar nog lang geen nieuw beleid

Sinds 23 april heeft de gemeente Kerkrade een nieuw college en is de portefeuilleverdeling geregeld.
Er werden een aantal onderdelen uit de portefeuille van de burgemeester gehaald en bij de wethouders ondergebracht. Het aantal wethouders werd uitgebreid naar zes. waardoor de kosten voor wethouders met 25% toenam. Over de verdeling van de banen was men het snel eens.

Gebruikelijk is dat in het coalitie akkkoord het beleid op hoofdlijnen dat men wil voeren en waarover binnen de coalitie meestal stevig wordt onderhandeld wordt vastgelegd. Op grond van deze beleidskeuzes wordt normaliter besloten of men al dan niet een coalitie kan vormen. In Kerkrade lijkt de inhoud van het beleid c.q de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartijen geen enkele rol te hebben gespeeld.
Het coalitieakkoord bevat totaal geen beleid op geen enkel terrein. Dat moet nog worden uitgewerkt. Volgens Tim Weijers hoopt hij dat dit voor september gereed is. Dit zal dus niet eerder dan in september of oktober aan de orde komen.

In alle ons omringende gemeenten is er wel een coalitie akkoord met beleid op alle beleidsterreinen vastgelegd. Daar weet men dus wel al welke koers men wil varen en hoe men de problemen wil oppakken. Waarom dat in Kerkrade niet kan is ons een raadsel.

Intussen stapelen de problemen in Kerkrade zich op, en is er nog geen spoor van een aanpak te ontdekken, daarvoor zullen we moeten wachten tot het najaar. Dat is bepaald niet slagvaardig. Kerkrade verdient een betere aanpak.

Lees hier meer op de website van Gemeente Kerkrade.

Reactie toevoegen

U bent hier