h

Burgerbelangen sluit SP Kerkrade zonder argumenten uit bij coalitiebesprekingen

1 april 2014

Burgerbelangen sluit SP Kerkrade zonder argumenten uit bij coalitiebesprekingen

SP en nieuwkomer Ouderenpartij zijn de enige partijen die bij de verkiezingen winst hebben behaald. SP behaalde met 3 zetels zelfs de grootste winst. Voor Burgerbelangen echter geen reden om de SP bij de coalitiebesprekingen te betrekken. Burgerbelangen (8 zetels) sprak in een eerste gesprek met alle partijen om daarna te kiezen voor een voortzetting met PVDA (4), VVD (2), Lokaal Alternatief (2) en de Ouderenpartij(1).

Gezien de verkiezingswinst van de SP een nogal opmerkelijke keuze. Natuurlijk vroegen we om de argumenten, maar Burgerbelangen weigerde om hun keuze toe te lichten en vond dat we het maar moesten doen met de argumenten in het persbericht. De argumenten in het persbericht snijden echter geen hout. Alle zittende lokale partijen, ook Burgerbelangen van 9 naar 8 zetels, leden verlies en vooral PVDA en VVD waren de partijen die door de kiezer werden afgerekend. Ingangen op provinciaal en landelijk niveau hebben CDA, Groen Links en zeker de SP ook.

In dit persbericht vinden we geen enkel argument waarom SP niet bij de voortgang van coalitiebesprekingen wordt betrokken.

SP is, gezien de verkiezingsuitslag, teleurgesteld over de gemaakte keuze van Burgerbelangen, maar zeker ook over de wijze waarop deze keuze tot stand is gekomen en de manier waarop daarover wordt gecommuniceerd. Dit proces is naar onze mening tot nu toe zeer gebrekkig verlopen en we hopen dat dit niet maatgevend is voor de wijze waarop Kerkrade de komende vier jaar zal worden bestuurd.

Daarnaast stellen we vast dat van de vijf partijen die wel uitgenodigd worden voor verdere coalitie besprekingen, er drie kleiner zijn dan de SP en dat de voorziene coalitie volledig bestaat uit partijen die bij de verkiezingen verlies hebben geleden. Hiermee geeft  Burgerbelangen aan weinig waarde te hechten aan de stem van de kiezer.

De SP heeft in het eerste gesprek o.a. aangegeven dat zij wil dat alle geld voor de zorg, jeugdzorg en participatiewet  ook daadwerkelijk aan die doelen worden besteed (en bijv. niet aan Roda of aan lantaarnpalen) en mocht dat onvoldoende zijn dat er dan extra geld aan dit budget moet worden toegevoegd.

Verder vroeg de SP aandacht voor de volgende punten:

 1. De decentralisaties van overheid naar gemeente, van o.a. AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet, worden zo sociaal mogelijk uitgevoerd.
 2. Beleid en middelen om de werkloosheid die nu boven de 15% ligt, terug te dringen.
 3. Het recent vastgestelde armoedebeleid wordt meer aangescherpt.
 4. In samenspraak met de woningcorporaties streven naar meer goedkope en goed onderhouden woningen.
 5. Geen steun Buitenring Parkstad Limburg (BPL).
 6. De financiën van de gemeente blijven in evenwicht.
 7. De gemeente gaat middels een gericht beleid en voldoende middelen daadwerkelijk aandacht besteden aan duurzaamheid, People, Planet, Profit.
 8. Steun aan ondernemers.
 9. Het verenigingsleven wordt gestimuleerd.
 10. Cultuurbeleid wordt opnieuw vastgesteld.
 11. Het toerisme, zeker het meerdaags verblijfstoerisme wordt gestimuleerd.
 12. Schoolzwemmen zal worden uitgebreid.

De SP heeft goede, concrete en financieel haalbare  uitwerkingen voor deze voorstellen, jammer dat we die op dit moment niet kunnen inbrengen. Daarnaast wil de SP natuurlijk ook de overige punten van  verkiezingsprogramma zo veel mogelijk realiseren.

Het ziet er naar uit dat Burgerbelangen met de gemaakte keuze er voor kiest om het afbraakbeleid van dit VVD/PVDA kabinet ook in Kerkrade met de VVD en PVDA door te zetten. Vooral de keuze voor VVD in plaats van de SP baart ons ernstige zorgen omdat de SP staat voor een goed sociaal beleid en dat is zeker voor een stad als Kerkrade voor de komende jaren van groot belang.

De SP zal zich echter hoe dan ook, zowel vanuit de oppositie in de Gemeenteraad, maar ook met “acties op straat” blijven inzetten voor de inwoners van Kerkrade.

Het persbericht van Burgerbelangen is via deze link te lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier