h

SP Kerkrade opent eigen afdelingslokaal

12 februari 2014

SP Kerkrade opent eigen afdelingslokaal

Op zaterdag 8 februari 2014 opende Riet en Jan de Wit het afdelingslokaal van SP Kerkrade aan de Poststraat, in het centrum van Kerkrade. Het eigen afdelinglokaal was een reeds lang gekoesterde wens, die nu vervulling is gegaan.

Aanwezig waren de leden, een groot aantal SP Afdelingen en een afvaardiging van de provincie.
De openingshandelingen werden verricht door Riet en Jan de Wit. Riet is SP Wethouder in Heerlen en Jan is Tweede Kamerlid voor de SP en momenteel druk bezig om een mijnmuseum op te zetten.

In zijn toespraak wees Jan de Wit op het belang van een SP afdeling in Kerkrade. De grote werkloosheid, de grote armoede, ook onder kinderen, de vele gezinnen die niet rond kunnen komen en schulden hebben, het tekort aan goedkope huurwoningen enz.

Tevens memoreerde hij de historie van SP Kerkrade waar de SP reeds in de jaren 70 van de vorige eeuw opkwam voor de bewoners van Kerkrade. De afdeling Kerkrade bestaat reeds geruime tijd en doet ook nu weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Lijsttrekker van SP Kerkrade Marianne Laumann ging in haar toespraak in op de grote problemen die in Kerkrade aan de orde zijn. Tevens wachten er door de bezuinigen van het VVD/PVDA kabinet (gesteund door o.a D66), nog veel zwaardere zo niet onmogelijke opgaven voor Kerkrade, die veel inwoners keihard zullen raken. Zij schetste echter ook een bloeiend Kerkrade waar de SP naar wil streven.

Haar slotzin: Zo kan het niet verder in Kerkrade. Kerkrade moet veranderen en de SP wil daarin een goede rol spelen.

Hieronder nog een aantal foto's van deze feestelijke opening;

 

Reactie toevoegen

U bent hier