h

Marianne Laumann over de verkiezingen (deel 1)

13 januari 2014

Marianne Laumann over de verkiezingen (deel 1)

Onze lijsttrekker over de verkiezingen.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komen wil ik op deze plek regelmatig een onderwerp nader toelichten.

Laat ik beginnen met onze visie hoe de stad Kerkrade er uit zou moeten zien. Dit willen wij uiteindelijk realiseren:

Kerkrade moet een stad zijn waar het goed leven is. Werk en betaalbaar wonen zijn van essentieel belang om goed te kunnen leven. Er moet voldoende werk voor iedereen zijn en er moeten voldoende scholingsmogelijkheden zijn voor elke leeftijdsgroep. Een solidaire stad, waarin mensen die echt niet zelfstandig kunnen functioneren,  worden geholpen. 
Een culturele stad met een bloeiend verenigingsleven, waar het goed uitgaan en vertoeven is. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om sport te beoefenen. De middenstand moet kunnen floreren en de mensen moeten zich  veilig voelen.  Een stad waarin aandacht is voor natuur en milieu en waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is.  Onze Duitse buren en toeristen moeten Kerkrade weten te vinden.

In volgende afleveringen zal ik een aantal van bovengenoemde punten nader belichten. Onze uitgangspunten zijn:
Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze uitgangspunten vormen de leidraad bij alle beslissingen die wij nemen. Dit is het essentiële verschil met andere politieke partijen.
Voor ons betekent dit, dat wij de behoeften van mensen centraal stellen en niet geld of bezuinigingen.
Vanzelfsprekend moet dit wel passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente, maar door het maken van verantwoorde keuzes is veel mogelijk.

Wij willen midden in de samenleving staan en altijd openstaan voor verbetering van het welzijn van de inwoners van Kerkrade.
Niet alleen als er verkiezingen zijn, maar altijd.
De mensen die namens de SP in de gemeenteraad komen zullen het geld dat zij ontvangen als lid van de Gemeenteraad ter beschikking van de partij stellen.
Zo maakt SP Kerkrade waar dat wij niet voor het pluche of het geld gaan, maar voor de mensen van Kerkrade.De gemeenteraad is een belangrijk middel om ons doel om de mensen in Kerkrade te ondersteunen te bereiken.

Natuurlijk blijft de SP u ook individueel bijstaan met onze Hulpdienst. Hier kunt u aankloppen als u een probleem heeft waarbij het gemeentebestuur of een andere instantie u niet kan of wil helpen.

De SP is een landelijke partij. Dat wil zeggen, dat wij niet alleen in Kerkrade invloed kunnen uitoefenen, maar ook de belangen van de inwoners van Kerkrade indirect kunnen behartigen in de provinciale en landelijke politiek. Sommige misstanden, die overal gelden, kunnen wij hierdoor landelijk aanpakken. Dat is krachtiger dan uitsluitend protest op gemeentelijk niveau. Daarnaast kunnen wij altijd terugvallen op de expertise die in de loop der jaren is opgebouwd. Dit is belangrijk voor het snel en deskundig werken aan oplossingen van problemen op gemeentelijk niveau.
Omdat wij de vergoeding van gemeenteraadslid afstaan, is onze landelijke partij niet afhankelijk van sponsoring van bedrijven.

In de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek zien wij dat de solidariteit tussen mensen wordt afgebroken.
Het neoliberale gedachtegoed spreekt over ´eigen verantwoordelijkheid´ en ´participatiemaatschappij´, maar in feite worden er in hoog tempo allerlei voorzieningen afgebroken.
Teveel marktwerking leidt tot een wereld, waarin het recht van de sterkste geldt en onderlinge saamhorigheid en solidariteit moeten plaatsmaken voor tot het uiterste doorgevoerd individualisme. Wij moeten terug naar de menselijke maat.
Dit betekent solidariteit, in plaats van individualisme.
Participeren, maar ook ruimte krijgen voor zelfontplooiing. Je eigen verantwoordelijkheid nemen, maar wel op hulp en steun kunnen rekenen als het nodig is.

Reactie toevoegen

U bent hier