h

Marianne Laumann over de verkiezingen (deel 2)

25 januari 2014

Marianne Laumann over de verkiezingen (deel 2)

Prioriteit 1 Werk en inkomen.

Om te kunnen leven hebben we geld nodig.

De meeste mensen krijgen dat door te werken. Werk zorgt naast een inkomen ook voor onafhankelijkheid, voldoening en bestaanszekerheid.

De werkgelegenheid in Kerkrade (werkloosheid landelijk 7,8% in Kerkrade >14%) bevindt zich al jaren op een zorgelijk niveau.

Wij zijn van mening dat iedereen die kan werken ook moet werken om in zijn onderhoud te voorzien. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er voor iedereen werk is. Dat is de hoogste prioriteit.

Veel werkgelegenheid wordt gecreëerd door het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie en verdient onze steun. Dat geldt zeker voor de “kleine zelfstandigen” en ZZP-ers, die vaak maar met moeite hun hoofd boven water kunnen houden.

De werkgelegenheid kan versterkt worden door samenwerking in de regio en Euregio. Het verder uitbouwen van toerisme kan daarbij ook een belangrijke rol spelen, waardoor onze Duitse buren ons weten te vinden.

De Sociale Werkvoorziening moet verdedigd worden tegen een kortzichtig aanbestedingsbeleid van de gemeente alsook van het kabinet.

Zodra mensen geen werk meer hebben moet alles, zowel door betrokkenen zelf, maar zeker ook door de gemeente worden gedaan om weer zo snel mogelijk werk te vinden.

Arbeidsbemiddeling is ook een taak van de overheid. Als deze arbeidsbemiddeling beperkt blijft tot een website en een elektronisch dossier voldoet dit niet aan onze definitie van effectieve arbeidsbemiddeling.

Wij zijn tegen gedwongen vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.  Dit vrijwilligerswerk verdringt banen. Bij verplicht werk moet minstens het minimumloon van het betreffende soort werk betaald worden.

Zoals in ons verkiezingsprogramma aangegeven moeten zoveel mogelijk taken door de gemeente zelf uitgevoerd worden en niet aan externe bureaus worden uitbesteed. Indien een taak aantoonbaar beter  door een externe instantie kan worden uitgevoerd, dient de uitvoering hiervan transparant en controleerbaar te zijn. Dit om te voorkomen dat er weer een nieuwe topzware kostenpost gecreëerd wordt.

Goede scholing is van het grootste belang om later te kunnen slagen bij het vinden van werk. Dit betekent dat de overheid en het gemeentebeleid veel meer gericht moeten zijn op het bijscholen en omscholen van mensen i.p.v. het verplicht stellen van een aantal sollicitaties per week, die nergens toe leiden, vooral niet naar een nieuwe baan!!

Ook het bij- en omscholen moet op maat gesneden gebeuren en niet enkel om als gemeente subsidies te blijven behouden voor het scholen van medewerkers als begeleiding naar een eventuele nieuwe baan.

Scholing en onderwijs hebben voor ons een topprioriteit omdat we ons ernstig zorgen maken over het voortbestaan hiervan in Kerkrade. Dit betreft ook het verplaatsen van het voortgezet onderwijs naar Heerlen en Landgraaf, waardoor jongeren niet alleen verder moeten reizen om goed onderwijs te kunnen volgen, maar ook veel meer geld moeten betalen aan het vervoer dat deze afstand met zich meebrengt.

Juist Kerkrade heeft nieuwe impulsen nodig op het gebied van scholing en werk, anders zullen met name jongeren, die we in de toekomst zo hard nodig hebben in Kerkrade, onze stad verlaten. Dat moet voorkomen worden.

Reactie toevoegen

U bent hier