h

Tweede Kamerlid Paulus Jansen aanwezig bij overleg over de wijk Heilust

12 juli 2013

Tweede Kamerlid Paulus Jansen aanwezig bij overleg over de wijk Heilust

Het Tweede Kamer-lid Paulus Jansen bezocht 11 juli de wijk Heilust in Kerkrade.

Deze wijk was recent in de publiciteit door de problemen met de woningen. SP Kerkrade had een overleg georganiseerd met o.a SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen, Wethouder Peter Thomas, Directeur Heemwonen Jack Vinken, vertegenwoordigers van diverse huurdersorganisaties, SP Kerkrade en uiteraard het actiecomité Heilust.

Tijdens dit overleg, dat als zeer geslaagd kan worden beschouwd, werd gesproken over de stevige problematiek in deze wijk, maar vooral ook over de oplossingen. Aansluitend werd er een ruime rondleiding door de wijk gemaakt onder leiding van Heemwonen, waarbij een aantal aantal punten bijzondere aandacht kregen.

De toekomst voor Heilust ziet er hoopvol uit. De woningen die niet meer zijn te redden worden gesloopt, de eerste fase hiervan is 1 juli van start gegaan.

De woningen die blijven bestaan worden planmatig opgeknapt. Dat zal natuurlijk enige tijd in beslag nemen. Tevens zullen er ook nieuwe woningen worden gebouwd.
Daarnaast zal er, onder andere op de plaats waar de sloopwoningen staan, een groot park worden aangelegd. In dit park zullen in samenspraak met de bewoners veel voorzieningen worden gerealiseerd.

De toekomst van de wijk Heilust ziet er goed uit, het wordt een prachtige wijk.

Paulus Jansen had ook veel aandacht voor renovatie van Kerkrade-West, waarbij vooral het energie zuinige karakter van de gerenoveerde woningen zijn aandacht trok.

Het wordt prachtig in Kerkrade-West en in de wijk Heilust, maar laten we vooral niet vergeten om de problemen waar de huurders nu nog mee worden geconfronteerd snel op te lossen.

Ernst Peters
Voorzitter SP Kerkrade

en
Marianne Laumann,
die deze actie vanuit SP Kerkrade heeft begeleid.

Reactie toevoegen

U bent hier