h
23 juli 2014

SP Kerkrade steunt actie ANWB tegen tolheffing Duitse wegen

In Duitsland zijn plannen om tol te heffen op autowegen en binnenwegen. 

Iedereen, dus ook buitenlanders, die gebruik maken van Duitse wegen moet deze heffing betalen.

Lees verder
16 juli 2014

Sander Gorissen (PVDA) maakt misselijke opmerkingen over SP.

Het is niet de eerste keer dat er vanuit PVDA Kerkrade vervelende opmerkingen over
de SP worden gemaakt. Het zijn dan nooit opmerkingen die gaan over een verschil van standpunten, die discussies gaat de SP nooit uit de weg.

Nee, het zijn gewoon vervelende opmerkingen om de SP te beschadigen.

Lees verder
14 juli 2014

SP- Kamerfractie eist inzage: Ruim honderd gezondheidsklachten in Brunssum en Eygelshoven.

Ruim honderd gezondheidsklachten in Brunssum en Eygelshoven.

Lees verder
12 juli 2014

Activiteiten in voormalige dansschool Lotus.

Op grond van ontvangen signalen heeft de SP vragen gesteld over activiteiten in de voormalige dansschool Lotus aan de Nieuwstraat.

Lees verder
9 juli 2014

SP Kerkrade weigert geheimhouding en verlaat besloten vergadering Centrumplan

SP Kerkrade heeft vanavond de commissievergadering verlaten die over het centrumplan zou gaan.

Lees verder
8 juli 2014

SP Kerkrade slaagt er in om Schaliegas op de agenda te krijgen.

In Nederland wordt al enige tijd gediscussieerd over de winning van schaliegas. Meer dan 150 gemeenten hebben al het standpunt ingenomen dat zij op hun grondgebied geen winning van schaliegas willen. 

Lees verder
22 mei 2014

SP diende motie in om de geluidsoverlast van de AWACS vliegtuigen te verminderen

SP diende motie in om de geluidsoverlast van de AWACS vliegtuigen te verminderen door het vliegbewegingen niet slechts tijdelijk, maar structureel te beperken.

Lees verder
13 mei 2014

Sinds 23 april heeft de gemeente Kerkrade wel een nieuw college, maar nog lang geen nieuw beleid

Sinds 23 april heeft de gemeente Kerkrade een nieuw college en is de portefeuilleverdeling geregeld.
Er werden een aantal onderdelen uit de portefeuille van de burgemeester gehaald en bij de wethouders ondergebracht. Het aantal wethouders werd uitgebreid naar zes. waardoor de kosten voor wethouders met 25% toenam. Over de verdeling van de banen was men het snel eens.

Lees verder
24 april 2014

SP-standpunt bij het benoemen van de wethouders

U kunt de toelichting van onze fractievoorzitter Marianne Laumann ook hier bekijken (duurt 8 minuten), ga naar punt 4 , laat de video starten en ga naar het punt 45 minuten.

Lees verder
24 april 2014

Was coalitie al bekend voordat de informateur gesprekken met partijen begon?

Die vraag komt op als je mededeling hoort van de fractievoorzitter van het CDA tijdens de raadsvergadering van 23 april 2014. Ze stelde dat de vrijdagochtend na verkiezingen Burgerbelangen, PVDA en VVD een ontmoeting hebben gehad en een kop koffie dronken.
De week daarna pas startte informateur Wiermans van Burgerbelangen informatieve gesprekken met alle partijen om vast te stellen of er een coalitie kon worden gevormd.
Korte tijd later werden een aantal partijen zonder nadere uitleg of argumentatie uitgesloten van verdere gesprekken.

Lees verder

Pagina's