h
3 oktober 2014

SP probeert met een motie de verjaring van de mijnschade te stoppen

maar VVD, PVDA en D66 laten de mijnstreek in de kou staan en stemmen tegen deze motie.

 

SP Tweede Kamerlid van Gerwen heeft een motie ingediend om de verjaring van de mijnschade te stoppen. De tekst is hier beneden opgenomen.

 

Deze motie werd gesteund door SP, CDA, Groenlinks, PVV en de PvdD.

 

Ze werd echter verworpen en dus tegengehouden door VVD, PVDA, D66, CU en SGP.

Lees verder
29 september 2014

Raadconferentiedag in Kerkrade niet door de raad gedragen.

De oppositie heeft unaniem
besloten om vandaag niet naar de raadconferentiedag te gaan.

In principe gaat het maar om 2 uurtjes, dus waarom het raadconferentiedag wordt genoemd, is ons al een raadsel.

Laat ik even opheldering geven waarom we niet deelnemen.

 

Lees verder
25 september 2014

Coalitie Kerkrade voor financiering centrumplan.

Van Pol beheer BV heeft de gemeente Kerkrade gevraagd om € 23,5 miljoen krediet te verstrekken omdat de banken weigerden om dit geld te lenen.
Kerkrade moet dit geld zelf ook lenen.

De coalitie in Kerkrade bestaat uit Burgerbelangen, PVDA, VVD, Lokaal
Alternatief en wordt gesteund door de ouderenpartij Kerkrade. Deze
partijen hebben
voor dit voorstel gestemd.

De oppositiepartijen in Kerkrade bestaande uit SP, CDA, Ons Kerkrade en GroenLinks. Deze partijen hebben, met uitzondering van een lid, tegen dit voorstel gestemd.

Hieronder wordt uitgelegd waarom de SP heeft tegengestemd.

Lees verder
13 september 2014

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN AEGON

De door de Limburgse media zo bejubelde overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon stuit op steeds groter verzet
van de oud-mijnwerkers. In de eerste plaats omdat zij hierover nooit zijn geraadpleegd. In de tweede plaats omdat Aegon heeft laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd maar ook niet meer verhoogd zullen worden. Op initiatief van de SP-fractie in de provinciale staten van Limburg spraken de Limburgse statenleden op vrijdag 12 september 2014 over deze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers.

Lees verder
10 september 2014

Er kunnen nog oud- mijnwerkers mee met de bus naar Maastricht.

Aanstaande vrijdag zal in het Provinciale Staten de behandeling plaatsvinden van de overname door Aegon en de bevriezing van de pensioenen van de
oud-mijnwerkers. Wiel Niks zal een toespraak houden in Provinciale staten en de SP zal een motie indienen. U kunt daar bij aanwezig zijn. Het is goed dat daarbij ook oud-mijnwerkers op de publieke tribune zitten.

Lees verder
10 september 2014

SP WIL OVERDRACHT MIJNWERKERSPENSIOENEN ONGEDAAN MAKEN

De SP in Provinciale Staten Limburg en de Tweede Kamer vinden dat de overdracht van het AZL pensioenfonds van 28.000 oud-mijnwerkers naar Aegon ongedaan moet worden gemaakt. De SP zal komende vrijdag tijdens een commissievergadering Provinciale Staten oproepen een gezamenlijke motie in te dienen die de Tweede Kamer en de Minister zal oproepen de deal ongedaan te maken. Tijdens de commissievergadering zal een woordvoerder namens de 28.000 oud-mijnwerkers de Staten toespreken in aanwezigheid van een grote afvaardiging van oud-mijnwerker. Op vragen van de SP in de Tweede Kamer heeft de minister nog geen antwoord gegeven.

Lees verder
8 september 2014

SP Kerkrade vraagt aandacht voor problemen door stijgen mijnwater.

Het stijgende mijnwater zorgt voor steeds meer problemen. In Kerkrade hebben zich al 80 personen met schade gemeld. Naar verwachting zullen deze problemen de komende jaren nog toenemen. Uit een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat de problemen in Kerkrade het grootste zijn.

Lees verder
23 augustus 2014

SP stelt Kamervragen over overname pensioenen oud-mijnwerkers door Aegon.

Paul Ulenbelt (SP) heeft Kamervragen gesteld over de overname van de
pensioenen betreffende de 28.000 oud-mijnwerkers door Aegon.

Lees verder
20 augustus 2014

Speelplekken Gracht in Kerkrade.. The never ending Story?

Er is op de gracht, midden in de wijk, een speelveld of voetbalveld. De omwonenden ervaren hiervan al jaren overlast. Met name in de zomer zijn er regelmatig, soms tot diep in de nacht, problemen.

 

Dat maakt het wonen er niet prettiger op.

Lees verder
20 augustus 2014

De naakte werkelijkheid; Wat vinden de oud-mijnwerkers zelf van de juichverhalen over de overname van hun pensioen en de pensioenverhoging.

In veel media is groot aangekondigd dat de pensioenen van de oud-mijnwerkers zijn verhoogd met 8%, waarbij achterwege werd gelaten

dat deze mensen nu een geïndexeerd pensioen hebben en dat na de overname door Aegon en de verhoging van 8% hun pensioen voor de rest
van hun leven worden bevroren.

Voor ons is het nog de vraag of het bestuur van de pensioenfondsen gerechtigd is om zonder inspraak van de betrokkenen de pensioenen over te dragen en naar onze mening de voorwaarden te verslechteren door de in het verleden sterk bevochten indexering voortaan achterwege te laten!!

Lees verder

Pagina's