h
20 augustus 2014

SP Kerkrade wil meer veiligheid rotonde St.Pieterstraat/Beukenbosweg.

SP Kerkrade wil dat de veiligheid op de rotonde St.Pieterstraat/Beukenbosweg wordt verbeterd.

Er is nu al voor de tweede keer in korte tijd een auto op deze rotonde van de weg geraakt en tegen de gevel van het vlak achter de rotonde liggende huis gereden, dat daardoor stevige schade opliep.

Lees verder
18 augustus 2014

Worden 28.000 oud-mijnwerkers weer belazerd?

De
pensioenfondsen van de oud-mijnwerkers het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) en Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf ((BFM) met samen € 950 miljoen euro in kas zijn overgedragen aan Aegon.

Het gevolg is dat de pensioenen van 28.000 oud mijnwerkers nu eenmalig worden verhoogd met 8%, maar daarna voor de rest van hun leven worden
bevroren!!!

Lees verder
15 augustus 2014

Het gaat toch goed in Nederland?

Beste Lezers,

De werkloosheid is opnieuw hard gestegen. Zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn op dit moment tachtig duizend banen minder dan vorig jaar. En opnieuw vallen harde klappen in de zorg en in de bouw. Alleen al in de zorg zijn nu 35.000 banen minder dan vorig jaar.

Lees verder
8 augustus 2014

Oproep: Water afgesloten in Kerkrade?

SP Kerkrade heeft vernomen dat er in 2013,  77 huishoudens van watertoevoer zijn afgesloten.

Met deze mensen willen we in contact komen.

Lees verder
2 augustus 2014

Brief aan Mw. Merkel over de tolheffing op Duitse wegen en haar antwoord.

Kerkrade en Herzogenrath vormen sinds 1 januari 1998 een publiekrechtelijk orgaan, t.w. het Openbaar Lichaam Eurode.

Europees gezien is Eurode waarschijnlijk het eerste
publiekrechtelijk lichaam tussen twee gemeenten uit twee verschillende (lid)staten.

Lees verder
2 augustus 2014

SP Kerkrade wil dat ook mensen die geen geld hebben over drinkwater, douchen en sanitaire voorzieningen kunnen beschikken.

Kerkrade: “WML gaat niet over een nacht ijs bij afsluiten water”

Uit het artikel: Naar aanleiding van de discussie in de
gemeenteraad van Heerlen, aangezwengeld door de SP, heeft Gezien.nl verschillende vragen voorgelegd aan buurgemeente Kerkrade.

Lees verder

We veranderen van een verzorgingsstaat in een wegkijkstaat.

We veranderen van een verzorgingsstaat in een wegkijkstaat.

via Ron Smit en Sodis Vita.

De problemen en onrust in onze maatschappij stapelen zich steeds meer op. We hebben geen oog meer voor de mensen in onze maatschappij in de problemen komen of die het moeilijk hebben. Soms wordt gewoon weggekeken of het probleem ontkent.

Lees verder
31 juli 2014

SP Kerkrade roept college op actie te ondernemen tegen forse korting participatiebudget.

De Tweede Kamer vroeg staatssecretaris Klijnsma (PVDA) per motie om
bij de verdeling van de participatiepot rekening te houden met gemeenten die liggen in regio's met een slechte arbeidsmarkt, om zo met name
kwetsbare groepen in Oost-Groningen, Zuid-Limburg (o.a Kerkrade) en Zeeuws-Vlaanderen te ontzien.

Lees verder
29 juli 2014

Toch informatie over voortgang Centrumplan Kerkrade.

Kennelijk kan er nu wel ineens informatie worden gegeven over het centrumplan!!!

Lees verder
28 juli 2014

Verplicht verhuizen. Ik dacht het niet.

De SP voert actie
tegen sluiting van verzorgingshuizen en het verplicht verhuizen van ouderen. 

Lees verder

Pagina's