h

Jos Piefer

06-46318152

Jos Piefer is sinds begin 2017 lid van SP Kerkrade. Al vrij snel werd hij kandidaat-bestuurslid en vervolgens bestuurslid. En heeft hij drie jaar lang de functie van afdeligsvoorzitter vervuld. Ook is hij actief als "kartrekker" van diverse actiegroepen (bijv. de werkgroep tegen de golfbaan Roduc; in de Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade is hij secretraris).

In 2018 wist Jos een zetel te "bemachtigen" in de Kerkraadse gemeenteraad. Tevens is hij commissielid van de commissies Algemene Zaken & Middelen en Grond- & Economische Zaken.

ZijnĀ aandachtsgebieden zijn:

  • Bouwen en wonen (ruimtelijke ordening, wonen, wijkontwikkeling, natuur, landschap en groen); verkeer en vervoer; economie en toerisme (werkgelegenheid, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme); kunst en cultuur (culturele evenementen, culturele verenigingen, exposities, muziekonderwijs); waterbeheer en -onderhoud; sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen.
  • FinanciĆ«n: (Europese) aanbestedingen

U bent hier