h

Ad van Beek

045-5461361

06-33038645

Al tientallen jaren zag ik dat de rijken door de politiek steeds meer werden bevoordeeld en de gewone mensen het steeds moeilijker kregen.
Ook had ik gezien dat al die jaren de SP als enigste Partij consequent dezelfde lijn volgend voor de belangen van de gewone mensen opkwam.
Dit heeft me 10 jaar geleden doen besluiten om lid te worden van de SP en zo deze Partij te steunen in hun inzet om de wereld te verbeteren, ook voor mij.

De laatste 10 jaar is het er voor de gewone mensen allemaal niet beter op geworden en dat ook niet in Kerkrade.
Het besef dat hier verandering in moet komen en dat verandering niet vanzelf gaat heeft mij doen besluiten om naast het lidmaatschap ook zelf in beweging te komen en actief bij te gaan dragen aan de strijd die de SP voert voor een betere eerlijkere wereld voor iedereen.
Als gevolg van deze beslissing ben ik in 2012 toegetreden tot het bestuur van de SP Kerkrade.

Sinds 2 jaar werk ik als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk als maatschappelijk begeleider, taalcoach en juridische hulpverlener waarbij ik probeer om de ontheemde nieuwkomers te begeleiden in het maken van een nieuwe start in hun leven.

Naast dit werk ben ik mijn hele leven al hartstochtelijk muzikant en gitarist. Een tiental jaren ben ik hierin professioneel bezig geweest. Dit is tegenwoordig niet meer zo echter heb ik de passie nog steeds.

Graag wil ik mij samen met gelijkgezinden met diezelfde passie inzetten voor het behoud van een zo sociaal mogelijk Kerkrade waarin de basis behoeftes aan een menswaardig bestaan voor jong tot oud, van ziek en gezond, van arm en rijk, gewaarborgd zijn. Kortom voor een sociale, menselijke samenleving.

U bent hier